ANUNȚ - În atenția candidaților la Examenul de admitere în profesia de avocat (stagiar și definitiv), sesiunea septembrie 2017, referitor la procedura de înscriere la examen

Examenul de admitere în profesia de avocat stagiar și, respectiv, în profesia de avocat definitiv, se va susține în mod unitar, în data de 1 septembrie 2017, pentru toți candidații și se va desfășura la București, în cadrul INPPA.

Cererile de înscriere a candidaților la examen, se depun în intervalul 3 iulie 2017 (ora 8:00) - 31 iulie 2017 (ora 16:00) la Secretariatul Baroului Timiș, de către candidații care urmează să-și desfășoare activitatea în acest barou, în cazul în care vor fi declarați admiși.

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - București, cu mențiunea "Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017", respectiv "Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017"

Cererile de înscriere tipizate sunt editate de barouri, fiind publicate împreună cu prezentul anunț. 

La cererea de înscriere la examen pentru profesia de avocat stagiar, se anexează următoarele acte: 

 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită; 
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii; 
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică (candidaţii se pot adresa către orice medic autorizat);
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie. 

La cererea de înscriere la examen pentru profesia de avocat definitiv, se anexează următoarele acte: 

 • certificatul de naştere, în copie certificată, pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită; 
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii; 
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică (candidaţii se pot adresa către orice medic autorizat);
 • dovada promovării, în condiţiile prevăzute prin Regulament, a examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

Regulamentul de examen, tematica și bibliografia sunt aprobate prin Hotărârea nr. 242/17.06.2017 şi Hotărârea nr. 243/17.06.2017 ale Consiliului U.N.B.R. și sunt publicate pe pagina web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și pe pagina web a Baroului Timiș (www.baroul-timis.ro).

DECAN,

Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Documente atașate

Vizualizări: 4527