CAFENEAUA JURIDICĂ: FISCALITATEA PROFESIEI DE AVOCAT - CUM A FOST

În data de 16.06.2018, a avut loc a doua ediție din seria de evenimente profesionale intitulată ’’Cafeneaua Juridică’’, organizate de Baroul Timiș, în parteneriat cu Editura Universul Juridic.

Manifestarea a avut loc la Cafeneaua BiblioTech Cafe din Timișoara, la fel ca prima ediție, la eveniment participând aproximativ 40 de avocați din Baroul Timiș.

Prelegerile au fost susținute de Domnul Ciprian PĂUN, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Științe Economice a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, avocat în cadrul Baroului Cluj și, respectiv, de către Domnul Vladimir MARINESCU, avocat în cadrul Baroului Timiș.

S-au abordat probleme în legătură cu taxele și impozitele pe care le plătește un avocat, pentru veniturile realizate din exercitarea profesiei. S-a discutat despre regimul fiscal al cheltuielilor deductibile, despre absența unor norme juridice clare, despre diferențele regionale în practica organelor fiscale în această materie, respectiv în aprecierea diferită asupra unor categorii de cheltuieli ca fiind deductibile. S-a discutat despre taxa pe valoare adăugată și implicațiile acesteia asupra remunerațiilor curatorilor sau asupra unor onorarii, precum sunt cele din cauzele penale din oficiu sau cele din cauzele având ca obiect refugiați ori ordine de protecție, acestea din urmă fiind achitate de la bugetul de stat în baza Protocolului dintre U.N.B.R. și Ministerul Justiției. Tot în materia taxei pe valoare adăugată s-a discutat despre raportul dintre avocatul coordonator plătitor de taxă pe valoare adăugată și, respectiv, avocatul stagiar neplătitor de taxă pe valoare adăugată, fără formă de exercitare a profesiei proprie, dar subiect fiscal de sine stătător.

Reușita evenimentului a fost asigurată și de această dată de calitatea dezbaterilor, de pertinența argumentărilor și a propunerilor lansate, de prezența invitaților - Domnul Ciprian PĂUN, Domnul Vladimir MARINESCU - precum și de participarea avocaților din Baroul Timiș, mulțumindu-le tuturor pentru participare și pentru eforturile depuse.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


| | Hits: 728