CAFENEAUA JURIDICĂ: PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN ACTIVITATEA AVOCAȚILOR - Cum a fost

În data de 28.04.2018 a avut loc prima ediție a ’’Cafenelei Juridice’’, o serie de evenimente profesionale organizate de Baroul Timiș, în parteneriat cu Editura Universul Juridic. Aceasta din urmă a fost reprezentată prin Domnul Nicolae Cîrstea.

Manifestarea a avut loc la Cafeneaua BiblioTech Cafe din Timișoara, la eveniment participând peste 70 de avocați din Baroul Timiș.

Prelegerile au fost susținute de Doamna Avocat Elena GRECU, Managing Partner Grecu & Asociații București, Membru fondator al "Asociației pentru bune practici GDPR” și, respectiv, de Domnul Florin GHINEA, IBM Data Security and Privacy Consultant, prezența distinșilor invitați la Timișoara datorându-se partenerului Universul Juridic.

S-a discutat pe larg despre Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), precum și despre Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului. S-a discutat de asemenea, despre proiectul de modificare a legislației naționale, în vederea adaptării ei la noile cerințe comunitare.

Regimul juridic al protecției datelor cu caracter personal a fost abordat de Doamna Avocat Elena Grecu dintr-o dublă perspectivă și anume, prin analiza obligațiilor ce revin formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum și a obligațiilor care revin clienților, operatori în accepțiunea noilor reglementări.

De asemenea, Domnul Florin Ghinea a oferit celor prezenți o viziune tehnică detaliată asupra protecției datelor cu caracter personal, prelegerea generând multiple dezbateri foarte interesante.

Reușita evenimentului a fost asigurată de calitatea prelegerilor, a dezbaterilor, de prezența invitaților - Doamna Avocat Elena Grecu, Domnul Florin Ghinea - precum și de participarea avocaților din Baroul Timiș, mulțumindu-le tuturor pentru participare și pentru eforturile depuse.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 748