COMUNICAT PRIVIND CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A AVOCAȚILOR DIN BAROUL TIMIȘ ȘI, RESPECTIV, A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A MEMBRILOR FILIALEI TIMIȘ A CAA

Stimați Colegi,

Vă reamintim că în data de 19.03.2018, ora 15:00, în Aula Universității de Vest din Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4, jud. Timiș, vor avea loc Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș și Adunarea Generală Ordinară a membrilor Filialei Timiș a CAA, prima convocare. În cazul în care condițiile legale de cvorum nu sunt îndeplinite - potrivit dispozițiilor art. 54 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată, Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș este legal constituită la prima convocare cu participarea majorităţii membrilor săi, iar potrivit dispozițiilor art. 68 alin. 3 din Statutul CAA, Adunarea Generală a membrilor Filialei Timiș a CAA este legal constituită la prima convocare cu participarea a cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor filialei - a doua convocare va avea loc pentru data de 20.03.2018, ora 15:00, în aceeași locație. Potrivit dispozițiilor art. 54 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată, la a doua convocare, Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș este legal constituită cu participarea a cel puţin unei treimi din numărul total al membrilor săi. Potrivit art. 68 alin. 4 din Statutul CAA, dacă nu este întrunit cvorumul la prima convocare, a doua Adunare Generală Ordinară a membrilor Filialei Timiș a CAA este legal constituită cu participarea membrilor prezenți.

Vă rugăm să participați la ședințele Adunărilor Generale, fie personal, fie prin mandatar, modelele de mandat regăsindu-se pe site, în anexă la convocatorul publicat la data de 19.02.2018.

DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1420