CUM A FOST - Conferința "Probleme actuale în procesul civil și în procesul penal", 5 Mai 2018

Baroul Timiș, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor și Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Editura Universul Juridic, au organizat în data de 5 Mai 2018, Conferința Probleme actuale în procesul civil și în procesul penal, sub egida „Profesia de Avocat din România la 100 de Ani de la Marea Unire: 1918 - 2018’’, așa cum se desfășoară toate evenimentele organizate de Uniunea Națională a Barourilor din România și Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților în anul 2018.

În deschiderea Conferinței, au luat cuvântul din partea organizatorilor, Domnul Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ, Decanul Baroului Timiș și, respectiv, Domnul Prof.univ.dr. Lucian BERCEA, Decanul Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Editura Universul Juridic a fost reprezentată de Domnul Nicolae Cîrstea.

Au onorat invitația adresată partenerilor judiciari instituționali și au participat la eveniment, Domnul Judecător dr. Csaba Bela NASZ, Președintele Judecătoriei Sînnicolau Mare, Domnul Judecător Mihai CEPEȘ și Domnul Judecător Matei Ciprian GRAUR, din partea Judecătoriei Timișoara, Doamna Avocat dr. Flavia Consuela CRĂCIUN, Președintele Filialei Timiș a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România.

În prima parte a Conferinței, dedicată dreptului civil și dreptului procesual civil, Domnul Avocat dr. Gheorghe FLOREA, Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România a prezentat tema Probleme actuale privind reprezentarea convențională în procesul civil, Domnul Prof.univ.dr. Avocat Traian BRICIU, Vicepreședinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România și Director al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a prezentat tema Aspecte teoretice și practice privind aplicarea legislației taxelor judiciare de timbru, Domnul Conf.univ.dr. Avocat Claudiu DINU a prezentat tema Considerații cu privire la căile de atac în procesul civil - aspecte teoretice și practice, Domnul Executor Judecătoresc Bogdan DUMITRACHE din cadrul Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel București, membru în comisia de elaborare a Noului Cod Civil, în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a Noului Cod Civil şi în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare Noului Cod de Procedură Civilă, a prezentat tema Aspecte privind întoarcerea executării silite, Doamna Lector.univ.dr. Avocat Florina POPA, Lector INPPA și Consilier în Baroul Timiș, a prezentat tema Aspecte de ordin procesual în materia clauzelor considerate nescrise.

În a doua parte a Conferinței, dedicată dreptului penal și dreptului procesual penal, Domnul Conf.univ.dr. Avocat Petruț CIOBANU, Vicepreședintele Uniunii Naționale a Barourilor din România, Lector INPPA și Prodecan al Baroului București, a prezentat tema Metode speciale de supraveghere sau cercetare, Domnul Prof.univ.dr. Avocat Mihai HOTCA, Lector INPPA, membru în comisia de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a Noului Cod Penal a prezentat tema Probleme de drept privind corelația dintre evaziunea fiscală și spălarea banilor, Domnul Judecător Mircea CREȚU, din cadrul Curții de Apel Timișoara, Secția Penală, a prezentat tema Cererea de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate. Jurisprundență națională și europeană, Domnul Lect.univ.dr. Avocat Flaviu CIOPEC, Lector INPPA și membru al Baroului Timiș, a prezentat tema Probleme privind aplicarea principiului nemijlocirii în procesul penal.

Problemele abordate au suscitat un interes deosebit din partea celor peste 150 de avocați care au participat la conferință.

Baroul Timiș mulțumește distinșilor invitați care au prezentat lucrări în cadrul Conferinței, participanților la eveniment, precum și partenerilor care au contribuit la reușita Conferinței.

DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 704