​HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE ALE BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 22.05.2019

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE ALE BAROULUI TIMIȘ

DIN DATA DE 22.05.2019


Adunarea Generală de Alegere a Organelor de Conducere ale Baroul Timiș,

legal convocată și întrunită în ședința din data de 22.05.2019,

în conformitate cu dispozițiile art. 51, art. 53, art. 54 din Legea nr. 51/1995 republicată, art. 66, art. 67, art. 68, art. 70 din Statutul Profesiei de Avocat,


HOTĂRĂȘTE:


 1. Se aleg membrii Consiliului Baroului Timiș, mandatul 2019 - 2023, după cum urmează:
  1. Avocat Banda Cristian Ioan;
  2. Avocat Țăran Olivian;
  3. Avocat Iuhasz Anton;
  4. Avocat Pașca Ionuț;
  5. Avocat Obârșie Cezar Călin;
  6. Avocat Barbul Ciprian Petre;
  7. Avocat Popa Cristian;
  8. Avocat Tulbure Bogdan Ciprian;
  9. Avocat Mitran Gheorghe Mugurel;
  10. Avocat Ciucur Paul Filip;
  11. Avocat Bot Călin.
 2. Au calitatea de membri supleanţi ai Consiliului Baroului Timiș pentru mandatul 2019 - 2023:
  1. Avocat Răuță Valeriu;
  2. Avocat Cuc Cornel;
  3. Avocat Cuț Dorin Ioan.
 3. Se propune Doamna Avocat Țundrea Luminița în calitate de candidat pentru Comisia centrală de disciplină.
 4. Prezenta hotărâre este obligatorie pentru membrii Baroului Timiș, în condițiile legii și statutului profesiei de avocat.
 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința membrilor Baroului Timiș prin publicare pe website-ul www.baroul-timis.ro și prin afișare la sediul Baroului Timiș.
 6. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Baroului Timiș, Decanului Baroului Timiș și Serviciului Secretariat al Baroului Timiș, în vederea aducerii la îndeplinire.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ADUNARE GENERALĂ DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE ALE BAROULUI TIMIȘ,


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

|