​HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A AVOCAȚILOR DIN BAROUL TIMIȘ DIN DATA DE 19.03.2019

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A AVOCAȚILOR DIN BAROUL TIMIȘ

DIN DATA DE 19.03.2019


Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș,

legal convocată și întrunită în ședința din data de 19.03.2019,

în conformitate cu dispozițiile art. 52, art. 53 din Legea nr. 51/1995 republicată, art. 66, art. 67, art. 68, art. 70 din Statutul Profesiei de Avocat,


HOTĂRĂȘTE:


 1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului Baroului Timiș pe anul 2018.
 2. Se aprobă descărcarea de gestiune și de activitate a Consiliului Baroului Timiș pe anul 2018 (gestiune curentă şi gestionarea patrimoniului Baroului).
 3. Se aprobă Raportul de activitate al Decanului Baroului Timiș pe anul 2018.
 4. Se aprobă descărcărcarea de gestiune și de activitate a Decanului Baroului Timiș pe anul 2018.
 5. Se aprobă Proiectul de buget al Baroului Timiș pentru anul 2019.
 6. Se aleg delegații Baroului Timiș la Congresul Avocaților 2019, doar aceștia având vocația de a candida pentru calitatea de membru al Consiliului U.N.B.R., conform art. 83 alin. 2 din Statutul Profesiei de Avocat, modificat prin Hotărârea nr. 428 din 8 decembrie 2018 a Consiliului U.N.B.R.:
  1. Avocat Banda Cristian
  2. Avocat Cuc Cornel-Marius
  3. Avocat Iuhasz Anton
  4. Avocat Obârșie Cezar-Călin
  5. Avocat Țăran Olivian.
 7. Prezenta hotărâre este obligatorie pentru membrii Baroului Timiș, în condițiile legii și statutului profesiei de avocat.
 8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința membrilor Baroului Timiș prin publicare pe website-ul www.baroul-timis.ro și prin afișare la sediul Baroului Timiș.
 9. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Baroului Timiș, Decanului Baroului Timiș, Serviciului Secretariat al Baroului Timiș, Serviciului Contabilitate al Baroului Timiș, în vederea aducerii la îndeplinire.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ,


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


| | Hits: 1219