Știri

Showing 1-7 of 7 items.

COMUNICAT CAA - Referitor: Indemnizația acordată conform O.U.G. nr. 32/2020

În ședința din 29.05.2020 a fost analizată situația indemnizațiilor primite de avocați de la Statul Român în baza O.U.G. nr. 32/2020 cu modificările ulterioare, Consiliul de Administrație al C.A.A. co[...]

ANUNȚ IMPORTANT CAA FILIALA TIMIȘ

Începând cu data de 01.05.2020 se închide contul bancar al Filialei Timiș a CAA, deschis la Banca BRD GSG Timișoara.

Membrii Baroului Timiș sunt rugați să efectueze plata contribuțiilor datorate pentr
[...]

HOTĂRÂREA NR. 3/06.04.2020 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL FILIALEI TIMIȘ A CAA (extras)


HOTĂRÂREA NR. 3/06.04.2020

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL FILIALEI TIMIȘ A CAA

(extras)


1. Se aprobă completarea ordinii de zi a ședinței Consilului de Administrație al C.A.A. - Filiala Timiș din dat[...]

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CAA FILIALA TIMIȘ din data de 06.04.2020, ora 11:00, care se va desfășura în sistem videoconferință

Publicăm în extras ordinea de zi a ședinței CAA Filiala Timiș din data 06.04.2020, ora 11:00:

1. Discutarea solicitării doamnei avocat Ancuța COLCA.

2. Discutarea măsurilor care se impun a fi luate de c[...]

HOTĂRÂRI CAA

Publicăm:

1. Hotărârea nr. 11/27.02.2020 a Consiliului de Administrație al C.A.A., privind obligativitatea implementării și utilizării de către filialele C.A.A. a programului de contabilitate SAGA înce


[...]

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A MEMBRILOR FILIALEI TIMIȘ A CAA DIN DATA DE 10.03.2020

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A MEMBRILOR FILIALEI TIMIȘ A CAA

DIN DATA DE 10.03.2020


Adunarea Generală Ordinară a Membrilor Filialei Timiș a CAA, legal convocată și întrunită în ședința din data


H


[...]

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL U.N.B.R. PRIVIND SISTEMUL DE CONTRIBUȚII AL AVOCAȚILOR - MARTIE 2019

Stimați Colegi,

Publicăm:

1. HOTĂRÂREA nr. 433/23 martie 2019 privind valoarea punctului de pensie.

2. HOTĂRÂREA nr. 434/23 martie 2019 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A.


DECAN,

Avocat dr. Se

[...]
© Baroul Timiș 2020. Toate drepturile rezervate. By dCODE.