ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 03.10.2017, ORA 14:00 (EXTRAS)

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 03.10.2017, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 19.09.2017.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Avocat Stagiar C.A. - încetare contract de colaborare cu Av. N.A..

3. Cerere de modificare a denumirii Cabinetului de Avocat Bariz Cătălina, noua denumire fiind Voicu Cătălina Cabinet de Avocat, ca urmare a schimbării numelui de familie în urma căsătoriei, de către avocatul titular.

4. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de 25.09.2017, formulată de Doamna Avocat Sava Monica.

5. Cerere de schimbare a sediului profesional a Izgirean Adina Cabinet de Avocat, noua adresă fiind Timișoara, Intrarea Doinei nr. 15, sc. B, ap. 7, jud. Timiș.

6. Cerere acordare dispensă participare la examenul de definitivat - Av. Alexandra Barbu (avocat stagiar din 01.12.2015).

7.Cerere acordare dispensă participare la examenul de definitivat - Av. Moțiu Ivan Andreea Maria (avocat stagiar din 10.11.2015).

8. Cerere acordare dispensă participare la examenul de definitivat - Av. Proștean Petra Lucia (avocat stagiar din 25.11.2015).

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

9. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș în perioada 19.09.2017 - 03.10.2017. Informare. (desemnare avocați în cauze în care asistența judiciară este obligatorie, asistență extrajudiciară gratuită).

10. Aprobare cheltuieli Conferința din 16.09.2017 (total) și descărcare.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

11. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

TRANSFERURI DIN/ÎN BAROUL TIMIȘ

12. Cerere de transfer din Baroul București în Baroul Timiș formulată de Doamna Avocat Iovu Andrada Sorana. Cerere de înființare Cabinet de Avocat Iovu Andrada Sorana, cu sediul în Timișoara, str. Liniștei nr. 17, bl. 92, et. 1, ap. 4, jud. Timiș.

13. Cerere de înscriere în Tabloul Avocaților Străini din Baroul Timiș formulată de Doamna Avocat Alina Miclos-Moreau, sediul profesional în Timișoara, Bd. Take Ionescu nr. 46B, sc. A, ap. 6, jud. Timiș. Completare dosar cu actele lipsă.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

14. Plângere formulată de petenta S.M. împotriva Domnului Av. K.M..

15. Plângere formulată de petentul P.C.C. împotriva Doamnei Av. S.C..

16. Cerere de scutire de taxă aferentă plângerii disciplinare, formulată de numitul A.P.G. (plângere formulată împotriva Domnului Avocat A.P.).

DIVERSE

17. Ofertă SINTACT WOLTERS KLUWERS - Consilier Avocat Mugurel Mitran.

18. Ediția 2017 a Zilei Europene a Avocaților - 25 octombrie 2017. Ziua Europeană a Avocaților celebrează Statul de drept și rolul indispensabil al profesiei de avocat în apărarea acestuia, precum și valorile comune ale avocaților și contribuția acestora la sistemul judiciar. Tema din acest an este „Avocații în e-voluție: care este modalitatea în care transformările digitale pot să consolideze relația dintre justițiabil și avocat”. Evenimentul își propune să familiarizeze cetățenii cu noile tehnologii puse la dispoziția profesiei de avocat și efectul pozitiv al acestora asupra evoluției relației dintre avocați și justițiabili. Toate asociațiile profesionale și barourile sunt încurajate să organizeze evenimente în țările lor în scopul de a oferi Zilei Europene a Avocaților o acoperire cât mai largă - Proiect Decan Avocat dr. Sergiu I. Stănilă.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 29.09.2017, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 57 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 30.09.2017, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


| | Hits: 1582