ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 05.09.2017, ORA 14:00 (EXTRAS)

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 05.09.2017, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 14.07.2017.

2. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 07.08.2017.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

3. Cerere de reluare a activității profesionale, formulată de Doamna Avocat Popa Adriana Paula, începând cu data de 01.09.2017 (revenire concediu maternitate).

4. Cerere de schimbare a adresei sediului profesional a ONOFREI & ASOCIAȚII SCA, noua adresă fiind Timișoara, str. Circumvalațiunii nr. 5, et. P+M, ap. 2, jud. Timiș.

5. Cerere de suspendare din profesia de avocat formulată de Domnul Avocat Cosmin Ibănescu (art. 28 lit. d) din Legea nr. 51/1995), pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 01.09.2017.

6. Comunicare din partea Judecătoriei Oradea privind sancționarea Domnului Avocat C.O. cu amendă judiciară.

7. Contract de colaborare încheiat între S. & A. SCA și S. R. - Cabinet de Avocat.

8. Act adițional la actele constitutive ale S.-V., S. & A..

9. Cerere formulată de Domnul Avocat Vancea Ciprian de încetare a concediului de creștere a copilului la data de 02.09.2017.

10. Cerere formulată de Domnul Avocat Călin Stăiculescu de încetare a concediului de creștere a copilului la data de 20.07.2017.

11. Cerere de încetare a colaborării dintre G. D. M. - Cabinet de Avocat și S. & A. SCA, începând cu data de 01.09.2017.

12. Punct de vedere al Doamnei Avocat I. H., față de solicitarea de denunțare a contractului de colaborare formulată de Avocat Stagiar M. M. L..

13. Cerere de schimbare a denumirii formei de exercitare a profesiei Diana Cios - Cabinet de Avocat, noua denumire fiind Diana Pavel - Cabinet de Avocat, urmare a schimbării numelui de familie al avocatului titular, prin căsătorie.

14. Act adițional la contractul de colaborare dintre M. Ș. Cabinet de Avocat și Avocat colaborator S. B..

15. Cerere formulată de Jercan Gheorghe Vlad și Asociații de modificare a adresei sediului secundar, noul adresă fiind în Timișoara, Calea Bogdăneștilor nr. 6A, et. 2, jud. Timiș.

16. Cerere formulată de Doamna Avocat Armaș Cioflec Cristina de eliminare din RAJ.

17. Convenție de conlucrare profesională încheiată între L. M. B. Cabinet de Avocat și L. M. O. Cabinet de Avocat.

18. Cerere de înființare Cabinet de Avocat Fercea Victor George, cu sediul în Timișoara, str. Martir Petru Domășneanu nr. 17, ap. 8, jud. Timiș.

19. Cerere de înscriere în Tabloul Avocaților Străini din Baroul Timiș formulată de Doamna Avocat Alina Miclos-Moreau, cu sediul profesional în Timișoara, Bd. Take Ionescu nr. 46B, sc. A, ap. 6, jud. Timiș.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

20. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș în perioada 14.07.2017 - 05.09.2017. Informare.

21. Informare privind organizarea Conferinței din 16.09.2017 la Timișoara. Aprobare buget preliminar. (http://www.baroul-timis.ro/stiri/pregatire-profesionala/1014/)

22. Proiect privind organizarea unei ceremonii de depunere jurământ pentru avocații stagiari 2017 - 2018.

23. Proiect achiziționare TV și program informatic pentru rularea Tabloului Avocaților, care urmează a fi amplasat în incinta Palatului Dicasterial.

24. Prezentare site și platformă internă avocați Baroul Timiș. Propunere lansare site și platformă în data de 16.09.2017, cu ocazia Conferinței organizată de Baroul Timiș.

25. Invitație lansată Decanului Baroului Timiș de a participa la evenimentele organizate în perioada 22.09-24.09.2017, cu ocazia 'Aniversării a 186 de ani de avocatură în București'.

26. Propunere cercetare disciplinară/aplicare sancțiune disciplinară angajați.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

27. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

28. Plângere formulată de numitul D. I. împotriva Domnului Avocat M. G..

29. Plângere formulată de numitul L. F. împotriva Doamnei Avocat G. A..

30. Dovadă achitare taxă de 100 de lei de către numita W. E., pentru plângerea formulată împotriva Doamnei Avocat C. V.-K..

31. Plângere formulată de numita R. A. împotriva Domnului Avocat L. D..

32. Plângere formulată de numitul A. P. G. împotriva Domnului Avocat A. P..

33. Referat întocmit de Domnul Prodecan Avocat Cristian Banda în legătură cu plângerea formulată de petenta L. M. împotriva Doamnei Avocat C. I. C. - propunere de clasare.

34. Punct de vedere emis de Doamna Avocat C. O. privind plângerea formulată de I. C. S. împotriva dumneaei.

35. Plângere formulată de numitul P. V. împotriva Domnului Avocat S. S. (membru al Baroului Mehedinți). 

36. Acțiune disciplinară înregistrată de Baroul Timiș împotriva Doamnei Avocat G. A. G..

37. Cerere formulată de petentul V. R. prin care solicită informații în legătură cu Hotărârea nr. 15/06.06.2017 prin care Consiliul Baroului Timiș a hotărât clasarea sesizării formulată împotriva Doamnei Av. A. D. I..

DIVERSE

38. Indicatori financiari Baroul Timiș.

39. Invitație din partea Facultății de Drept din cadrul UVT adresată Decanului Baroului Timiș, de participare la evenimentele prilejuite de aniversarea a 25 de ani de existență a Facultății.

40. Cerere din partea Ministerului Justiției privind stadiul dosarului de executare împotriva debitorului L. C..

41. Informare stadiu lucrări de amenajare sediu Baroul Timiș. Informare cheltuieli efectuate până în prezent.

42. Plângere formulată de numita D. R. împotriva Deciziei nr. 83/09.06.2017 emisă de Decanul Baroului Timiș.

43. Solicitare din partea Judecătoriei Timișoara de comunicare a titlului în baza căruia Cabinetul de Avocat P. A. și-a înființat sediul secundar la Timișoara, str. Școlii nr. 12, ap. 8, jud. Timiș.

44. Semnare contracte de finanțare burse private acordate studenților Facultății de Drept din cadrul UVT (bursele au fost deja aprobate).

45. Plângere formulată de Domnul Avocat C. S. împotriva Deciziei nr. 1/21.06.2017 emisă de Prodecanul Baroului Timiș.

46. Proces-verbal de recepție a serviciilor încheiat cu DCODE WEB DEVELOPMENT (furnizor site barou).

47. Prelungire Protocol scanare încheiat cu Curtea de Apel Timișoara.

 

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 01.09.2017, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 57 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 01.09.2017, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.

 

DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 1211