ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 05.06.2018, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 05.06.2018, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 22.05.2018.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere formulată de SCPA Liber & Asociații prin care se solicită a se lua act de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociaților nr. 1/2018 și de Actul Adițional la Statutul SCPA Liber & Asociații din data de 29.04.2018, prin care s-a hotărât retragerea din Societate a Doamnei Avocat Negru Deborah Sânziana, începând cu data de 01.06.2018.

3. Cerere de modificare a formei de exercitare a profesiei de avocat, formulată de Doamna Avocat Negru Deborah Sânziana, din avocat asociat în cadrul SCPA Liber & Asociații, în CA Negru Deborah Sânziana, cu sediul profesional în Giroc, str. Ficusului nr. 23, ap. 4, jud. Timiș, începând cu data de 01.06.2018.

4. Cerere formulată de Doamna Avocat Loredana Barbacariu de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi desemnați curatori, pentru Judecătoria Deta.

5. Cerere formulată de Doamna Avocat Adina Borlea de reîncepere a activității profesionale de la data de 01.06.2018, ca urmare a încetării concediului de creștere copil.

6. Adresă formulată de Doamna Avocat Raluca Popa, prin care informează cu privire la efectuarea concediului de recuperare a capacității profesionale, în perioada 01.04.2018 - 04.08.2018.

7. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat formulată de Doamna Avocat Potopeanu Alina, pentru desfășurarea activității salarizate în altă profesie - depunere contract de muncă tradus în limba română.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

8. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 22.05.2018 - 05.06.2018.

9. Organizare Cafenea Juridică - tematică Fiscalizarea profesiei de avocat - informare.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

10. Raport întocmit de Domnul Decan Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ privind cercetarea disciplinară prealabilă a Doamnei Avocat R.-M.P..

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

11. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DIVERSE

12. Răspuns IPJ Timiș la adresa Baroului Timiș privind incidentul petrecut la sediul IPJ Timiș - comportament neadecvat al organului de urmărire penală în legătură cu avocați din Baroul Timiș aflați în exercitarea profesiei de avocat.

13. Cerere din partea Curții de Apel Timișoara privind prezentarea Domnului Avocat T.C. în data de 07.06.2018. Solicitare CNP Avocat C.A., amendat în ședința din data de 10.05.2018.

14. Cerere din partea Judecătoriei Timișoara privind comunicare sediu profesional Avocat D.G.E. și dacă avocatul se află în exercitarea activității profesionale.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 01.06.2018, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 01.06.2018, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 1260