ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 06.06.2017, ORA 14:00 (EXTRAS)

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 06.06.2017, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 16.05.2017.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Act adițional la contractul de colaborare încheiat între Cabinet de Avocat A.T. și Av. H.A.M..

3. Cerere formulată de Doamna Av. Daniela Moțiu de trecere pe Tabloul Avocaților cu drept de exercitare a profesiei din Baroul Timiș, ca urmare a încetării stării de incompatibilitate, începând cu data de 06.06.2017.

4. Adresă din partea Judecătoriei Timișoara, încheiere din data de 18.05.2017 - aplicare amendă Domnului Av. M.C.T..

5. Contract de colaborare încheiat între Cabinet de Avocat I.H. și Av. E.I.R..

6. Cerere de înființare SCPA Marian, Soceanu - Societate Civilă de Avocați, cu sediul profesional în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 14, jud. Timiș - avocați asociați Adelina Marian și Rocsana Soceanu.

7. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de 01.06.2017, formulată de Doamna Av. Antoniu Bianca Viviana.

8. Cerere formulată de SCA Cozac & Asociații prin care solicită lămuriri în legătură cu existența obligației de păstrare a arhivei cazurilor soluționate și pentru cât timp.

9. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat formulată de Domnul Av. Negru Nicolae Cătălin.

10. Adresă din partea Judecătoriei Timișoara în dosar nr. 26.382/325/2016 prin care solicită relații privind formularea de către Baroul Timiș a unei plângeri penale împotriva numitului Munteanu Mircea pentru exercitarea fără drept a profesiei de avocat.

11. Cerere formulată de Domnul Av. Popa Ioan de retragere definitivă din profesia de avocat, începând cu data de 01.06.2017.

12. Cerere formulată de Doamna Av. Cristina Nicorici de eliberare dovadă schimbare sediu profesional din Timișoara, Bd. Revoluției 1989, nr. 4, ap. 5, jud. Timiș, în Timișoara, str. Semenicului nr. 14, jud. Timiș, ca urmare a încheierii contractului de colaborare cu SCPA Valentin și Asociații.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

13. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș în perioada 16.05.2017 - 06.06.2017. Informare.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

14. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

AVOCAȚI STAGIARI

15. Contract de colaborare încheiat între Cabinet de Avocat Bădîrcă Andreea și Av. stagiar Stroescu Dyana Sorina.

16. Contract de colaborare încheiat între Cabinet de Avocat Covaci Răzvan și Av. stagiar Hedeșiu Ioana-Arina.

17. Depunere jurământ de intrare în profesie - Av. stagiar Stroescu Dyana Sorina și Av. stagiar Hedeșiu Ioana-Arina.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

18. Referat întocmit de Domnul Prodecan Av. Cristian Banda de cercetare disciplinară prealabilă a Doamnei Av. I.A.D., la plângerea petentului R.V. - propunere de clasare.

19. Plângere formulată de D.R.V., administrator al D.R.C. S.R.L. împotriva Domnului Av. L.D..

20. Clasare petiție formulată împotriva Domnului Avocat C.I., de petenta F.G.. Nu s-a făcut dovada achitării taxei de 100 lei.

DIVERSE

21. Indicatori financiari Baroul Timiș.

22. Proces-verbal încheiat la data de 19.05.2017 de predare dosar nr. 1.166/59/2013 - de la Av. dr. Cristian Clipa la Prodecan Av. Cristian Banda și predare în arhiva Baroului Timiș (Baroul Timiș c/a Ș.M.R.).

23. Adresă din partea Doamnei Av. Mihaela-Anișoara Onița-Mârșu - îndrumare avocați stagiari.

24. Adresă din partea Doamnei Av. Adina Izgirean - îndrumare avocați stagiari.

25. Adresă din partea Domnului Av. Eugen Popescu - îndrumare avocați stagiari.

26. Adresă din partea Domnului Av. Alexandru Cătălin Pușa - îndrumare 2 avocați stagiari.

27. Adresă din partea Domnului Av. Cristian Popa - îndrumare 1 avocat stagiar.

28. Încheiere contract de sponsorizare între Universul Juridic și Asociația Tinerilor Avocați din Baroul Timiș 2008 pentru participare la Campionatul European de Fotbal al Avocaților - Maribor, 2017.

29. Invitație de participare la Aniversarea a 186 de ani de Avocatură în București, adresată Decanului Baroului Timiș, din partea Decanului Baroului București - 23.09.2017.

30. Cerere de recuzare a Domnului Av. I.P., consilier raportor, formulată de Doamna Av. A.G..

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 03.06.2017, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 58 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 03.06.2017, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.

 

DECAN,

Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 1141