ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 08.05.2018, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 08.05.2018, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 24.04.2018.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere de schimbare a adresei sediului profesional începând cu data de 01.05.2018, formulată de Domnul Avocat Sorin Lupan, noua adresă fiind Timișoara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 2, ap. 27, jud. Timiș.

3. Cerere de schimbare a adresei sediului profesional începând cu data de 01.05.2018, formulată de Doamna Avocat Simona Golub, noua adresă fiind Timișoara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 2, ap. 27, jud. Timiș.

4. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat formulată de Doamna Avocat Petrean Raluca Maria (la 12.04.2018 a dobândit calitatea de funcționar public).

5. Convenție de conlucrare profesională încheiată între CA G.P.L. și CA S.A.C..

6. Act adițional nr. 1 la contractul de colaborare dintre S. și A. SCA și CA S.C..

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

7. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 24.04.2018 - 08.05.2018.

8. Organizare Conferința Probleme actuale în procesul civil și în procesul penal. Informare. Descărcare și aprobare cheltuieli.

9. Discuții proprietar apartament situat în Timișoara, str. Lucian Blaga nr. 2, et. 2. Informare refuz vânzare.

10. Achiziție pachet înregistrare Conferință GDPR 2018 – cum trebuie să procedeze avocații - Universul Juridic (acces pentru toți avocații din Baroul Timiș cu user și parolă).

11. Organizare Cafenea Juridică - tematică Fiscalizarea profesiei de avocat sau Registrul electronic al actelor întocmite de avocați și Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților.

12. Decizie privind gestionarea Registrului electronic al actelor întocmite de avocați și, respectiv, Registrului electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților prin Baroul Timiș sau prin UNBR.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

13. Renunțare la plângerea formulată împotriva Domnului Avocat K.M. - petentă S.M..

14. Completare plângere disciplinară formulată de Doamna Avocat S.-G. A. împotriva Domnului Avocat A.M..

15. Sesizare din partea Cotidianului Renașterea Bănățeană privind desfășurarea de către Doamna Avocat P.R.M. a unor activități incompatibile cu profesia de avocat în perioada iunie - decembrie 2017. Verificare. Aplicare măsuri legale.

16. Raport privind plângerea formulată de petentul T.L.C. împotriva Doamnei Avocat I.A. - consilier raportor Decan Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

17. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DIVERSE

18. Contestație împotriva Deciziei nr. 89/13.04.2018 emisă de Decanul Baroului Timiș - contestator B.G.R. (respingere cerere de asistență extrajudiciară gratuită).

19. Aprobare ofertă de evaluare Vila Avocaților din Văliug - DARIAN DRS S.A..

20. Aprobare ofertă refacere spațiu Palatul Dicasterial S.C. MOSTTEAM CONSTRUCT S.R.L..

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 07.05.2018, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 57 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 07.05.2018, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 916