ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 09.04.2019, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 09.04.2019, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 26.03.2019.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere de încetare a calității de avocat începând cu data de 01.05.2019, formulată de Domnul Avocat Colca Marcel.

3. Cerere de schimbare a adresei sediului profesional începând cu data de 27.03.2019, formulată de Doamna Avocat Alexandra Adela Vigh, noua adresă fiind în Timișoara, str. Amforei nr. 12, sc. A, ap. 12, jud. Timiș.

4. Cerere de schimbare a adresei sediului profesional, formulată de Doamna Avocat Mladenovici Mihaela, noua adresă fiind în Timișoara, Piața Unirii nr. 5 și str. Emanoil Ungureanu nr. 14, jud. Timiș, cu menționarea adresei ca fiind Timișoara, str. Emanoil Ungureanu nr. 14, et. 2, ap. 17A, jud. Timiș

5. Încetare contract de colaborare încheiat între CA C.B.L. și CA L.M.L..

6. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat pentru concediu de maternitate și ulterior de creștere a copilului până la vârsta de 2 ani, începând cu data de 02.05.2019, formulată de Doamna Avocat Tas Claudia Codruța.

7. Cerere de reluare activitate profesională începând cu data de 01.05.2019, formulată de Doamna Avocat Tufariu Sânziana Carmen, după încetarea concediului de creștere a copilului până la vârsta de 2 ani.

8. Comunicare Tribunalul Timiș aplicare amendă judiciară Doamnei Avocat B.I.C..

9. Cerere de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi numiți curatori, formulată de Doamna Avocat Silaghi Odette.

10. Cerere de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi numiți curatori, formulată de Doamna Avocat Silaghi Cristina Oltea.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

11. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 26.03.2019 - 09.04.2019.

12. Informare privind desfășurarea Turneului de Fotbal al Avocaților. Decont cheltuieli. Situație încasări. Aprobare cheltuieli. Descărcare de răspundere.

13. Organizare Cafeneaua Juridică, Ediția a VI - a: 11.05.2019, ora 12:00, VOX TECHNOLOGY PARK, Timișoara, tema: “Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr. 310/2018 - partea a II -a (art. 456 - art. 1134). Căile de atac, arbitrajul și executarea silită. Proceduri speciale”, Speakeri: Lect.univ.dr. Avocat Horia ȚIȚ, Baroul Iași, Director INPPA Centrul Teritorial Iași, Lect.univ.dr. Avocat Florina POPA, Baroul Timiș. Aprobare buget preliminar eveniment.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

14. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DEPUNERE JURĂMÂNT PROFESIONAL

15. Contract de colaborare și formare profesională încheiat între CA Manoilă Vlad Iulian și Avocat stagiar Ilea Sorina.

16. Contract de colaborare și formare profesională încheiat între CA Loga Ion și Avocat stagiar Loga Maria Elena.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

17. Plângere formulată de petentul M.M. împotriva Doamnei Avocat G.A..

18. Plângere formulată de petentul G.C. împotriva Doamnelor Avocat M.A.F. și C.R..

DIVERSE

19. Comunicare UNBR privind petiția semnată printre alții de avocat C.Z., privind modificările la legile justiției. Solicitare punct de vedere din partea Baroului Timiș.

20. Solicitare sponsorizare din partea Corului Avocaților - achiziționare costume pentru membrii Corului Avocaților, pentru participarea la concertele organizate cu ocazia Sărbătorii de Paște/Crăciun 2019.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 08.04.2019, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 08.04.2019, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1042