ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 09.10.2018, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 09.10.2018, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 18.09.2018.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere din partea IPJ Timiș de comunicare relații privind pe P.S.A..

3. Cerere de schimbare sediu profesional formulată de CA Simon Cristina Alexandra, noua adresă fiind în Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 2, jud. Timiș.

4. Cerere de schimbare sediu profesional formulată de CA Andrei Mihai Constantin, noua adresă fiind în Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 2, jud. Timiș.

5. Cerere de schimbare sediu profesional formulată de CA Andrei Iulian, noua adresă fiind în Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 2, jud. Timiș.

6. Cerere de schimbare sediu profesional formulată de CA Surdea Hernea Adina Dacia, noua adresă fiind în Timișoara, str. Ion Slavici nr. 99, jud. Timiș, începând cu data de 01.11.2018.

7. Cerere de modificare denumire cabinet de avocat din Mihăilescu Diana în Sporea Diana, ca urmare a schimbării numelui de familie al avocatului titular, prin căsătorie.

8. Cerere de modificare denumire cabinet de avocat din Ionașc Ionela în Marcu Ionela, ca urmare a schimbării numelui de familie al avocatului titular, prin căsătorie.

9. Convenție de conlucrare profesională încheiată între CA C.A. și CA R.T..

10. Cerere de înființare sediu secundar al GALU ȘI ASOCIAȚII SCA, la adresa Timișoara, Piața Ionel I. C. Brătianu nr. 4, sc. A, ap. 1, jud. Timiș.

11. Cerere formulată de Domnul Avocat Florin KOVACS de solicitare relații privind personalitatea juridică a formelor de exercitare a profesiei de avocat.

12. Act de înființare CA Mircea Reștea, cu sediul în Timișoara, str. Ion Barac nr. 11, ap. 2, jud. Timiș.

13. Cerere de acordare dispensă participare examen de absolvire INPPA sesiunea noiembrie 2018, formulată de Doamna Avocat stagiar Bozdogescu Laura Mădălina (înscrisă pe Tabloul Avocaților la data de 06.12.2016)

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

14. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 18.09.2018 - 09.10.2018.

15. Prezentare funcționalitate nouă platformă internă. Ratificare plată factură. Descărcare de răspundere.

16. Prezentare Proiect organizare Ziua Baroului Timiș 25.01.2020. Aprobare buget.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

17. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

18. Sesizare formulată de petenta S.C. împotriva Doamnei Avocat C.R.C..

19. Raport întocmit de Domnul Avocat Cornel CUC privind plângerea formulată de petentul M.D. împotriva Domnului Avocat U.H.Ș..

TRANSFERURI ÎN/DIN BAROUL TIMIȘ

20. Cerere de transfer din Baroul Timiș în Baroul Mehedinți, formulată de Domnul Avocat Cosmin Panduru.

21. Cerere de transfer din Baroul Olt în Baroul Timiș, formulată de Domnul Avocat Mircea Reștea.

DIVERSE

22. Indicatori financiari Baroul Timiș.

23. Proces-verbal/notă telefonică privind funcționarea SAJ.

24. Cerere comunicare relații despre SCPA S.-V., S. & A., formulată de C. S.A.

25. Cerere de sponsorizare a echipei de fotbal BAROUL TIMIȘ pentru participarea la Turneul aniversar organizat de Baroul Alba în luna noiembrie 2018.

26. Încheiere parteneriat de colaborare privind educaţia juridică în unităţile de învăţământ preuniversitar cu INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN TIMIȘ.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 05.10.2018, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 05.10.2018, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 818