ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 10.07.2018, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 10.07.2018, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 19.06.2018.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Acord de încetare a contractului de colaborare între CA M.A.F. și CA P.C.O..

3. Acord de încetare a contractului de colaborare nr. 346/28.04.2016 încheiat între SCPA P. & M. și CA M.I.A.M..

4. Adresă Tribunalul Timiș comunicare domiciliu Avocat G.D. și CNP, în vederea emiterii adresei de dare în debit amendă. Solicitare înlocuire avocat asistență gratuită.

5. Adresă Judecătoria Timișoara aplicare amendă în cuantum de 500 de lei - avocat oficiu T.M.C..

6. Adresă efectuare concediu de recuperare a capacității profesionale - Avocat Racolta Lucreția, în perioada 01.07.2018 - 24.07.2018.

7. Adresă efectuare concediu de recuperare a capacității profesionale - Avocat Calancea Adina, în perioada 15.08.2018 - 31.08.2018.

8. Adresă efectuare concediu de recuperare a capacității profesionale - Avocat Oana Halmaghi, în perioada 01.07.2018 - 17.07.2018.

9. Adresă efectuare concediu de recuperare a capacității profesionale - Avocat Mihaela Mărginean, în perioada 11.08.2018 - 26.08.2018.

10. Cerere de încetare a exercitării profesiei de avocat începând cu data de 01.08.2018, formulată de Doamna Avocat Luca Gavriela (pensionare definitivă).

11. Cerere de eliberare decizie de intrare în concediu de creștere și îngrijire copil, începând cu data de 01.07.2018, formulată de Doamna Avocat Maria Tuca.

12. Cerere de schimbare a adresei sediului profesional al CA Luca Gabriel Cosmin, noua adresă fiind Lugoj, Spaiul Corneliu Coposu bl. 16, ap. 12, jud, Timiș.

13. Cerere de schimbare a adresei sediului profesional al SCA Speriusi-Vlad, Sasu & Asociații, începând cu data de 02.07.2018, noua adresă fiind Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 7, et. 1, birou 18, jud, Timiș.

14. Cerere de revenire din concediul de creștere și îngrijire copil, începând cu data de 02.07.2018, formulată de Doamna Avocat Vasilica Loredana Bud.

15. Cerere formulată de Domnul Avocat F.K. prin care ne solicită să luăm act de calitatea de formator-expert programe europene dobândită în anul 2011. Solicitare de eliberare copie după adresa de încunoștiințare a calității de formator și arbitru CCIAT, transmisă la Baroul Timiș în 2011.

16. Cerere de înființare CA Rus Florica, începând cu data de 01.08.2018, cu sediul profesional în Timișoara, Aleea Franz Liebhard bl. B101, ap. 18, jud. Timiș.

17. Act adițional nr. 1/2018 la Convenția de conlucrare profesională din 15.02.2017, încheiată între CA L.M.L. și CA C.B.L. (prelungire durată).

18. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat, începând cu data de 01.07.2018, formulată de Doamna Avocat Bianca Trandafir

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

19. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 19.06.2018 - 10.07.2018.

20. Cafenea Juridică - tematică Fiscalizarea profesiei de avocat - descărcare cheltuieli.

21. Prezentare funcționalități noi www.baroul-timis.ro.

22. Întâlnire membrii Consiliului Baroului Timiș cu reprezentanții Tribunalului Timiș - 21.06.2018. Informare.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

23. Plângere formulată de petentul C.M. împotriva Domnului Avocat C.I.. Solicitare restituire onorariu.

24. Solicitare restituire onorariu formulată de petenta G.E. împotriva Doamnei Avocat E.D.N..

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

25. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DIVERSE

26. Aprobare ofertă refacere/renovare spațiu din Palatul Dicasterial.

27. Răspuns Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara - respingere cerere stadiu dosar penal.

28. Cerere formulată de CA Pop Octavian - Baroul Mehedinți, de deschidere sediu secundar la adresa Timișoara, Calea Martirilor nr. 62, bl. E1, sc. B, ap. 17, jud. Timiș.

29. Înscrieri examen admitere în profesie.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 08.07.2018, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 08.07.2018, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 892