ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 11.01.2017, ORA 13:00 (EXTRAS)

 

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 11.01.2017, ora 13:00:

 

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 21.12.2016.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere formulată de Doamna Av. Diana Costea de suspendare din profesie și de trecere pe Tabloul avocaților incompatibili, întrucât a devenit auditor de justiție.

3. Corespondență cu Ministerul Justiției privind dosarul având ca obiect executarea silită a debitorului Lupașcu Constantin - plata pensiei de întreținere în favoarea creditorului minor Lupașcu Anamaria-Violeta cu domiciliul în Austria.

4. Cerere privind schimbarea sediului profesional al CA Sîrbu Floarea, noua adresă fiind Timișoara, str. București nr. 14, bl. A5, sc. C, ap. 18, jud. Timiș.

5. Convenție încheiată între Domnul Av. Boris Simion și CA Codrea Andreea Roxana.

6. Cerere formulată de Domnul Av. Boris Simion de suspendare din profesie și de trecere pe Tabloul avocaților incompatibili, întrucât a devenit auditor de justiție.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

7. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș în perioada 21.12.2016 - 11.01.2017. Informare.

DIVERSE

8. Indicatori financiari Baroul Timiș.

9. Cerere formulată de Doamna Av. Carmen NOVAC prin care solicită onorarea cererii din 29.11.2016, înregistrată sub nr. 1091 și comunicarea Hotărârii Consiliului Baroului Timiș din data de 06.12.2016 și, respectiv, a Hotărârii Consiliului Baroului Timiș din data de 21.12.2016.

10. Citație dosar nr. 6.682/30/2016 - Tribunalul Timiș, termen la 28.02.2017, reclamant Baroul Timiș, pârâți S.C. WOOD JOINERY S.R.L., S.C. VETROVETZ ENGINEERING & CONSULTING S.R.L., PFA FORȚ VIOREL.

11. Stabilirea datei și orei la care are loc Adunarea generală ordinară a membrilor Baroului Timiș. Stabilirea locației. Stabilirea ordinii de zi. (art. 67 alin. 1 din Statutul Profesiei de Avocat).

12. Proiect Balul Avocaților, 27 Ianuarie 2017, Restaurant VENUE, Grand Ballroom din Timișoara - Consilier Av. Mugurel MITRAN.

13. Alte probleme.

Ordinea de zi a fost întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 06.01.2017, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 58 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 51/1995 republicată.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.

 

DECAN,

Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 1175