ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 11.04.2017, ORA 14:00 (EXTRAS)

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 11.04.2017, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 28.03.2017.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Adresă din partea Doamnei Av. A. L. privind intrarea în concediu de sarcină și îngrijire copil din data de 01.04.2017. Cerere de suspendare activitate formă de exercitare a profesiei.

3. Adresă din partea Doamnei Av. A. M. D. privind intrarea în concediu de sarcină și îngrijire copil din data de 29.03.2017. Cerere de suspendare activitate formă de exercitare a profesiei.

4. Contract de colaborare între Cabinet de Avocat M. V.-I. și Cabinet de Avocat R. S..

5. Contract de conlucrare profesională încheiat între Cabinet de Avocat T. A. M. și Cabinet de Avocat C. D. D..

6. Cerere de schimbare adresă sediu profesional formulată de Domnul Av. Urs Călin, noua adresă fiind Ghiroda, str. Monaco nr. 4, jud. Timiș.

7. Comunicare din partea Curții de Apel Timișoara privitoare la Domnul Av. N. I..

8. Cerere de studiu a arhivei Baroului Timiș formulată de Domnul Av. Teofil Haica.

9. Cerere de deschidere sediu secundar al Cabinetului de Avocat Galu Claudiu Gabriel din Baroul București, la adresa Timișoara, Piața Ionel I.C. Brătianu nr. 4, ap. 1, jud. Timiș.

10. Cerere de schimbare nume de familie formulată de Doamna Av. Blaj Lenuța-Carmen, noul nume de familie fiind acela de BALINT (ca urmare a căsătoriei).

11. Cerere de înscriere în Registrul curatorilor judiciari formulată de Doamna Av. Dana Sorina Cercega (pentru Judecătoria Lugoj și Judecătoria Făget).

12. Decizie de grupare a Cabinetului de Avocat Dănoiu Oana și a Cabinetului de Avocat Simionovici Radu.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

13. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș în perioada 28.03.2017 - 11.04.2017. Informare.

14. Contract de prestări de servicii încheiat între Baroul Timiș și S.C. dCODE WEB DEVELOPMENT S.R.L.. Informare.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

15. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

TRANSFERURI ÎN/DIN BAROUL TIMIȘ

16. Cerere de transfer din Baroul Timiș în Baroul Caraș-Severin, formulată de Doamna Av. Franț Daniela Mariana.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

17. Plângere disciplinară formulată de Doamna Av. C. P. împotriva Domnului Av. T. D..

18. Raport privind plângerea disciplinară formulată de petentul C. D. E. împotriva Domnului Av. C. S. - Consilier raportor Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ.

DIVERSE

19. Indicatori financiari Baroul Timiș.

20. Solicitare din partea CSM - Inspecția Judiciară de relații privind colaborarea cu conducerea Curții de Apel Timișoara și a instanțelor arondate.

21. Adresă din partea National Conference of Bar Examiners privind comunicarea de relații privitoare la Edith Gabriela Nagy.

22. Cerere formulată de S.C. L. P. S.R.L. și de L. P. H. U. T. G. & C. K. de comunicare a extrasului din procesul-verbal al ședinței în care s-a analizat plângerea formulată împotriva Domnului Av. R. S. și a Doamnei Av. O. D., precum și a raportului avocatului raportor.

23. Răspuns din partea Domnului Magistrat Ion Radu Vârlugă de la Judecătoria Lugoj.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 07.04.2017, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 58 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 07.04.2017, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.

 

DECAN,

Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 1087