ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 12.03.2019, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 12.03.2019, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 26.02.2019.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Act adițional la contractul de colaborare încheiat între SCPA M. & A. și Domnul Avocat B.I.C..

3. Cerere de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi desemnați Curatori formulată de Doamna Avocat Humița Vela Diana.

4. Cerere publicare anunț recrutare avocat - SCPA Gociu și Asociații.

5. Act de înființare CA Jivan Alexandra, cu sediul profesional în Timișoara, str. Suceava nr. 3, Camera 3, jud. Timiș. Declarare patrimoniu de afectațiune.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

6. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 26.02.2019 - 12.03.2019.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

7. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DIVERSE

8. Solicitare Judecătoria Târgu-Jiu referitoare înregistrare contract asistență juridică.

9. Solicitare Institutul Francez din România privind sediul SCPA S.,V.,S. și A..

10. Adresă Guvernul României privind înregistrare memoriu.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 11.03.2019, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 11.03.2019, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1012