ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 12.12.2017, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 12.12.2017, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 28.11.2017.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere formulată de Doamna Avocat Vîși Iuliana Nicoleta de înscriere în Registrul avocaților care pot fi desemnați curatori, începând cu 01.01.2018.

3. Cerere formulată de Doamna Avocat Ratz Raluca Cristina prin care solicită acceptul de a se înscrie într-un alt Barou decât cel în care a declarat că se va înscrie la data examenului de admitere în profesia de avocat.

4. Act adițional la contractul de închiriere încheiat între Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. și CA Baias Florin.

5. Adresă din partea Secției 1 Poliție Timișoara prin care se solicită relații privindu-l pe Domnul M. E. C., respectiv dacă are calitatea de avocat și din ce barou face parte.

6. Adresă din partea Secției 1 Poliție Timișoara prin care se solicită relații privindu-l pe Domnul M. A., respectiv dacă are calitatea de avocat și din ce barou face parte.

7. Cerere din partea Liber & Asociații SCPA prin care solicită a se lua act de primirea în societate, în calitate de avocat asociat, a Doamnei Avocat Negru Deborah Sânziana, începând cu data de 01.12.2017.

8. Cerere din partea Doamnei Avocat Negru Deborah Sânziana de transformare a formei de exercitare a profesiei, din avocat titular al Cabinetului de Avocat, în avocat asociat în SCPA, precum și cerere de încetare a funcționării Cabinetului de Avocat Negru Deborah Sânziana, ca urmare a dobândirii calității de avocat asociat în Liber & Asociații SCPA, începând cu data de 01.12.2017.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

9. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 28.11.2017 - 12.12.2017. Participarea la ședința Consiliului UNBR din 09-10.12.2017 - informare.

10. Proiect ședință solemnă a Consiliului Baroului Timiș în data de 25/26.01.2018.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

11. Solicitare din partea petentului C.C. de a primi răspuns la plângerea înregistrată sub nr. 790/06.11.2017.

TRANSFERURI ÎN/DIN BAROUL TIMIȘ

12. Cerere de transfer din Baroul București în Baroul Timiș, începând cu data de 29.11.2017, formulată de Doamna Avocat Aioanei Lavinia.

AVOCAȚI STAGIARI. DEPUNERE JURĂMÂNT

13. Avocat stagiar Bogdan Florin Stoica - CA Avocat Dr. Cristian Clipa.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

14. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DIVERSE

15. Răspuns de la Serviciul Fiscal Municipal Lugoj la adresa privind necesitatea depunerii formularului 600.

16. Adresă din partea AJFP Timiș prin care solicită relații despre veniturile realizate de CA P.A. pe perioada 2011 - 2016.

17. Adresă din partea Tribunalului Timiș în dosar nr. 7092/30/2016* privind solicitarea de relații în legătură cu asistența judiciară gratuită.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 10.12.2017, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 57 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 10.12.2017, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


| | Hits: 1098