ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 13.02.2018, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 13.02.2018, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 16.01.2018.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere formulată de Domnul Avocat Glăvan Iulian Cristian de înscriere în Registrul avocaților care pot fi desemnați curatori.

3. Cerere de revenire din concediul de creștere copil, începând cu data de 16.02.2018, formulată de Doamna Avocat Todor Maftei Ramona Daniela.

4. Cerere de revenire din concediul de creștere copil, începând cu data de 01.02.2018, formulată de Doamna Avocat Perșa Alexandra Diana.

5. Hotărârea Adunării Generale a Asociaților SCPA Brancov Simionescu Todor.

6. Convenție de conlucrare profesională încheiată între CA B.A.C. și CA M.M.S..

7. Adresă privind efectuarea concediului de odihnă în perioada 05.02.2018 - 11.02.2018, formulată de Doamna Av. dr. Lavinia TEC.

8. Adresă privind efectuarea concediului de odihnă în perioada 03.02.2018 - 10.02.2018, formulată de Doamna Av. Oana HALMAGHI.

9. Acord privind încetarea contractului de colaborare dintre Av. L.I. și NNDKP.

10. Convenție de conlucrare profesională încheiată între CA L.I. și NNDKP.

11. Contract de colaborare încheiat între SCPA S.șiA. și CA S.C..

12. Contract cadru de colaborare încheiat între CA H.I. și Av. K.R..

13. Contract cadru de colaborare încheiat între CA H.I. și Av. A.J..

14. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de 29.01.2018, formulată de Doamna Av. Godinac Ramona Maria, având în vedere încheierea unui contract de muncă în profesia de consilier juridic.

15. Cerere de schimbare a adresei sediului profesional formulată de Doamna Avocat Banu Ioana Slavița, noua adresă fiind Timișoara, str. Florimund Mercy nr. 7, ap. 12, jud. Timiș.

16. Cerere de schimbare a adresei sediului profesional formulată de Domnul Avocat Cioană Daniel, noua adresă fiind Giroc, str. Semenic nr. 60A, et. P, ap. 2, jud. Timiș.

17. Act adițional de încetare a contractului de colaborare dintre Av. I.L.C. și SCPA S. & A..

18. Contract de colaborare încheiat între Av. I.L.C. și SCA S. și A..

19. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de 01.02.2018, formulată de Domnul Avocat Mușătoiu Alexandru Ioan în temeiul art. 49 lit. d) din Statutul Profesiei de Avocat.

20. Cerere de înființare sediu secundar al Marian, Popa și Asociații SCPA (Baroul Alba), la adresa Timișoara, str. Moise Doboșan nr. 5, SAD 1, jud. Timiș.

21. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat formulată de Domnul Avocat Negru Ion.

22. Convenție de conlucrare profesională încheiată între SCA H.,I.,G.,P. și A. (Arad) și CA O.D.S..

23. Act adițional la contractul de colaborare dintre B. și A. SCA și Av. A.C.B..

24. Contract de colaborare încheiat între CA M.C.I. și CA T.A.R..

25. Cerere de închidere a sediului secundar al CA Romașcu Angelica (Baroul Hunedoara), începând cu data de 01.02.2018, situat la adresa Timișoara, str. Ghe. Doja nr. 30, jud. Timiș.

26. Act de înființare a CA Onica Claudia Anca, cu sediul profesional în Timișoara, str. Bobâlna nr. 54, A-C1. Declarare patrimoniu de afectațiune.

27. Act de înființare a CA Bâte Nicolae Bogdan, cu sediul profesional în Timișoara, str. Take Ionescu nr. 25, et. 1, ap. 4, jud. Timiș.

28. Act de înființare a CA Proștean Petra Lucia, cu sediul profesional în Timișoara, str. Izvorului nr. 8, jud. Timiș.

29. Act de înființare a CA Iancu Andreea Viorela, cu sediul profesional în Ghiroda, str. Ghioceilor nr. 14A, jud. Timiș. Declarare patrimoniu de afectațiune.

30. Act adițional la contractul de salarizare în interiorul profesiei, încheiat între A.,G. și A. SCA și Av. I.D..

31. Acord de încetare a contractului de colaborare dintre CA L.N. și Av. P.O..

32. Contract de colaborare încheiat între CA C.S.A. și Av. P.O..

33. Acord de încetare a contractului de colaborare dintre CA L.N. și Av. P.E.L..

34. Contract de colaborare încheiat între CA C.S.A. și Av. P.E.L..

35. Act adițional la contractul de colaborare dintre CA dr. C.C. și Av. T.A.D..

36. Cerere de reîncepere activitate din 22.01.2018, formulată de Doamna Av. Zaharia Oana Monica Violeta.

37. Convenție de conlucrare profesională încheiată între SCPA M.,C. și Asociații și CA C.G..

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

38. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 16.01.2018 - 13.02.2018.
39. Aprobare descărcare cheltuieli ședință solemnă a Consiliului Baroului Timiș în data de 26.01.2018.

TRANSFERURI ÎN/DIN BAROUL TIMIȘ

40. Cerere de transfer din Baroul București în Baroul Timiș, formulată de Domnul Avocat Miklos Farkas. Este anexată dovada achitării taxei de 100 de lei.

41. Cerere de transfer din Baroul Timiș în Baroul București, începând cu data de 01.03.2018, formulată de Domnul Avocat Băeșu Mihai.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

42. Plângere formulată de B.A. împotriva Doamnei Avocat S.A..

43. Plângere formulată de CA dr. F.C. împotriva Domnului Avocat C.I..

44. Plângere formulată de petenta G.V. împotriva Domnului Avocat G.S.G..

45. Plângere formulată de petenta M.T. S.R.L. împotriva Domnului Avocat D.L..

46. Plângere formulată de petenții B.E.I., B.Z.A., B.Z.I., B.D., împotriva Doamnei Avocat C.D..

47. Sesizare formulată de petentul P.I.G. privind neexecutarea de către Doamna Avocat M.A.L. a Deciziei nr. 76/31.05.2017 emisă de Decanul Baroului Timiș.

48. Contestație formulată de petenta W.E. împotriva Hotărârii nr. 29/31.10.2017 a Consiliului Baroului Timiș.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

49. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DIVERSE

50. Indicatori financiar Baroul Timiș - Av. Cornel Cuc.

51. Adresă din partea Instituției Prefectului Jud. Timiș privind autenticitatea și legalitatea unor procuri cu dată certă emisă de avocați din Baroul Timiș.

52. Adresă din partea Curții de Apel Timișoara.

53. Citație emisă în dosar nr. 5.791/290/2017 pe rolul Judecătoriei Reșița, reclamant CSP ACTIV CONSPROIECT S.R.L., prin lichidator judiciar, pârât BAROUL TIMIȘ.

54. Adresă ANAF privind anularea deciziilor privind stabilirea din oficiu a contribuțiilor de asigurări sociale pentru persoane fizice.

55. Cerere formulată de Domnul Av. Florin KOVACS: precizări privind compatibilitatea profesiei de avocat cu profesia de formator-expert în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană.

56. Aprobare descărcare cheltuieli Balul Avocaților 2018 - Av. Mugurel MITRAN.

57. Intrare în vigoare Legea nr. 151/2015 privind insolvența persoanei fizice. Informare organizare cursuri de pregătire profesională.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 11.02.2018, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 57 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 11.02.2018, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 1068