ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 13.03.2018, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 13.03.2018, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 27.02.2018.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Acord de încetare amiabilă a contractului de colaborare încheiat între CA C.S.A. și Avocat P.O..

3. Contract de colaborare între CA M.A.F. și Avocat P.O. (avocat stagiar).

4. Contract de colaborare între P. și A. SCPA și B.A. CA.

5. Adresă Judecătoria Timișoara aplicare amendă avocați oficiu.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

6. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 27.02.2018 - 13.03.2018.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

7. Plângere formulată de petentul D.A. împotriva Doamnei Avocat L.B..

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

8. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DIVERSE

9. Cerere formulată de Doamna Cioran Mihaela Silvia de înscriere pe Tabloul Avocaților Incompatibili, admisă în profesie cu scutire de examen.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 11.03.2018, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 57 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 11.03.2018, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.

DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 796