ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 14.02.2017, ORA 14:00 (EXTRAS)

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 14.02.2017, ora 14:00:

 

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 31.01.2017.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Act de înființare CA Ianici Alecsandra Iasmina, cu sediul profesional în Timișoara, Splaiul Kunz (actuala str. Episcop Ioseph Lonovici) nr. 1, et. 1, ap. 6, jud. Timiș.

3. Act de înființare CA Alexandra Banda, cu sediul profesional în Timișoara, str. Azuga nr. 8, bl. 39, sc. B, et. 2, ap. 5, camera 1, jud. Timiș.

4. Act de înființare CA Roman Raluca Roxana, cu sediul profesional în Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 7A, sc. C, ap. 26, camera 2, jud. Timiș.

5. Cerere deschidere birou de lucru al CA Mocan Mihaela, la adresa Timișoara, str. Regiment 5 Vânători nr. 1, et. 1, ap. 3, jud. Timiș. Este anexată dovada plății taxei de 100 de lei.

6. Contract de conlucrare profesională încheiat între CA Năstase Nicolae și CA Goman Adam Ticu.

7. Cerere de ridicare a suspendării formulată de Doamna Av. G.D.M., începând cu data de 13.02.2017.

8. Contract de colaborare încheiat între Schwartz și Asociații SCPA și CA Geană Doina Maria.

9. Cerere de modificare a adresei sediului profesional al CA Vălcăneanțu Alexandra Valeria, noua adresă fiind în Dumbrăvița, str. Apuseni nr. 21, camera 2, jud. Timiș.

10. Cerere de modificare a adresei sediului profesional al CA Huta-Tufeanu Daiana, noua adresă fiind în Moșnița Veche, str. Dorin Teodorescu nr. 44, jud. Timiș.

11. Contract de colaborare încheiat între CA Anca Săsăran și CA Dragoș Rohnean.

12. Sesizare formulată de Doamna Av. Jenifer Dancea.

13. Cerere formulată de Doamna Av. Șoica Folescu Daniela prin care solicită reglementarea situației juridice a încasărilor din activitatea de asistență judiciară în cauzele penale din oficiu, în perioada 2014 - 2015, față de Adresa comunicată de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

14. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș în perioada 31.01.2017 - 14.02.2017. Informare.

15. Informare cursuri INPPA format e-learning.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

16. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

17. Petiție împotriva Domnului Avocat C.I., formulată de F.G..

18. Clasare plângere formulată de Domnul R.V. împotriva Doamnei Av. I.A.D..

DIVERSE

19. Înființare poprire din partea BExJud SIEGMETH ROBERT asupra veniturilor datorate de Baroul Timiș către D.C.Ț.. S-a emis răspuns la data de 08.02.2017, debitorul nefiind nici angajat și nici membru al Baroului Timiș.

20. Adresă de la INPPA privind planul de pregătire profesională pe anul 2017. S-a emis răspuns.

21. Adresă din partea ISU Banat Timiș privind achiziția de servicii juridice. S-a publicat pe site-ul Baroului Timiș și s-a adus la cunoștința avocaților din Baroul Timiș.

22. Contract de locațiune încheiat cu Filarmonica Banatul pentru data de 13.02.2017 - Adunare Generală Ordinară.

23. Reglementare obligație de plată a taxei de către avocații înscriși pe Tabloul Avocaților Incompatibili.

24. Cerere formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara de comunicare informații Av. I.A.G., privind plaja numere contracte de asistență juridică, data ridicării de la Barou, natura și numărul registrelor de evidență.

25. Punerea în aplicare a Hotărârii nr. 448/21.02.2009 a Consiliului UNBR pentru aplicarea Hotărârii nr. 14 a Congresului avocaţilor (2008) privind pregătirea profesională a avocaţilor şi pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale iniţiale a avocaţilor și, respectiv, a Hotărârii nr. 1/20.01.2017 a Consiliului de Conducere al INPPA privind începerea anului II de pregătire profesională inițială, în sensul frecventării de către avocații stagiari aflați în anul 2 de stagiu a cursurilor INPPA privind formarea profesională inițială, prin centrul teritorial Timișoara al I.N.P.P.A. la care este arondat Baroul Timiș și achitării taxei de școlarizare anuale de 700 lei, aferentă anului II de pregătire profesională inițială, de către Baroul Timiș către INPPA Centrul Teritorial Timișoara, din taxele achitate de avocaţii stagiari la înscrierea în barou.

26. Alte probleme.

 

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 11.02.2017, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 58 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 11.02.2017, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.

 

DECAN,

Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 1726