ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 14.03.2017, ORA 14:00 (EXTRAS)

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 14.03.2017, ora 14:00:

 

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 28.02.2017.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Act de înființare Cabinet de Avocat Cristea Dorina Daniela, cu sediul în Timișoara, str. 9 Mai nr. 1, ap. 7, jud. Timiș.

3. Act de înființare Cabinet de Avocat Nodiți Ioana Mihaela, cu sediul în Timișoara, str. Zimnicea nr. 22, jud. Timiș.

4. Cerere formulată de Doamna Avocat Alina Balbierer, de deschidere a sediului secundar pe raza Baroului Timiș, la adresa Timișoara, str. George Coșbuc nr. 1, ap. 6, jud. Timiș.

5. Cerere formulată de Doamna Av. Adriana Țuică prin care solicită eliberarea unei copii după procesul-verbal prin care s-a soluționat cererea Doamnei Av. Daniela Pleșa în legătură cu persoana Doamnei Av. Adriana Țuică.

6. Contract de colaborare încheiat între NNDKP și Domnul Av. R.I.E..

7. Contract de colaborare încheiat între NNDKP și Domnul Av. A.C..

8. Convenție de conlucrare profesională încheiată între M.-D. Cabinet de Avocat și R.R.R. Cabinet de Avocat.

9. Convenție de conlucrare profesională încheiată între D.-F. M. Cabinet de Avocat și R.R.R. Cabinet de Avocat.

10. Cerere formulată de Doamna Av. Tania Trandafir de suspendare și de trecere pe Tabloul Avocaților Incompatibili, pentru o durată de 36 de luni începând cu data de 21.03.2017, ca urmare a promovării concursului organizat de ANCPI - registrator de carte funciară.

11. Cerere formulată de Domnul Av. Luca Marian Leontin de înscriere pe lista curatorilor judiciari.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

12. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș în perioada 28.02.2017 - 14.03.2017. Informare.

13. Informare privind participarea Decanului Baroului Timiș la ședința de bilanț 2016 a Curții de Apel Timișoara - 02.03.2017.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

14. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

TRANSFERURI ÎN/DIN BAROUL TIMIȘ

15. Cerere de transfer din Baroul Cluj în Baroul Timiș, formulată de Doamna Avocat Cristea Dorina Daniela.

16. Cerere de transfer din Baroul Hunedoara în Baroul Timiș, formulată de Doamna Avocat Nodiți Ioana Mihaela.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

17. Plângere formulată de Doamna W.F. împotriva Doamnei Av. G.A.G..

18. Plângere formulată de Doamna A.E.S. împotriva Doamnei Avocat C.M..

19. Raport de cercetare disciplinară întocmit de Decanul Baroului Av. dr. Sergiu I. Stănilă - Consilier raportor, privind plângerea depusă de petentul C.D. împotriva Domnului Av. L.D..

DIVERSE

20. Răspuns Poșta Română la sesizarea Baroului Timiș privind funcționarea necorespunzătoare a ghișeului poștal din incinta Palatului Dicasterial.

21. Reglementare obligație de plată a taxei de către avocații înscriși pe Tabloul Avocaților Incompatibili. Raport întocmit de Decanul Baroului Timiș, Av. dr. Sergiu I. Stănilă.

22. Oferta pentru lucrări de zugrăvire parter, montat una baterie duș baie și una chiuvetă, demolare coș fum vechi și completare tablă profil țiglă (reparații acoperiș) la imobilul din Văliug, jud. Caraș-Severin - Consilier Av. Cornel Cuc.

23. Solicitare din partea Doamnei Gianina Ianăș - Renașterea Bănățeană, de comunicare a motivului pentru care nu s-a efectuat recepția lucrărilor de reabilitare efectuate de societatea CSP Activ Consproiect S.R.L la imobilul situat pe raza comunei Văliug (Vila Avocaților), răspunsul urmând a fi publicat într-un articol de presă.

24. Informare din partea Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara privind desemnarea în Comisia de Management al Calității de pe lângă facultate, în calitate de reprezentant al angajatorilor, a Doamnei Avocat Ioana Hațegan, Managing Partner Hațegan Attorneys.

25. Prelungirea Protocolului încheiat cu Curtea de Apel Timișoara, având ca obiect finanțarea de către Baroul Timiș a activității de scanare documente dosare instanțe.

26. Situație punere în aplicare hotărâri adoptate la ședința precedentă.

27. Ofertă refacere site Baroul Timiș - Consilier Av. Mugurel Mitran, Decan Av. dr. Sergiu I. Stănilă.

28. Alte probleme.

Ordinea de zi a fost întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 10.03.2017, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 58 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 51/1995 republicată.

Ordinea de zi se publică în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 10.03.2017, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită ordinea de zi se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.

DECAN,

Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ

 

 

| | Hits: 1051