ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 14.07.2017, ORA 14:00 (EXTRAS)

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 14.07.2017, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 20.06.2017.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere de a se lua act de modificările intervenite la Statutul SCPA IUHASZ & ASOCIAȚII, începând cu data de 01.08.2017. Hotărârea nr. 1/07.07.2017 a Adunării Generale a Asociaților IUHASZ & LOGA SCA de retragere asociat Gianina Diana Loga și cooptare asociat Clara Patricia Doboșan.

3. Cerere de a se lua act de modificarea formei de exercitare a profesiei formulată de Doamna Av. Gianina Diana Loga, din asociat în IUHASZ & LOGA SCA, în LOGA DIANA GIANINA - Cabinet de Avocat, cu sediul în Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr. 3, ap. 7 bis, jud. Timiș, începând cu data de 01.08.2017.

4. Cerere de a se lua act de modificarea formei de exercitare a profesiei formulată de Doamna Av. Clara Patricia Doboșan, din DOBOȘAN CLARA-PATRICIA - Cabinet de Avocat, în asociat în SCPA IUHASZ & ASOCIAȚII, începând cu data de 01.08.2017.

5. Cerere de încetare contract de colaborare încheiat între Avocat stagiar Moldovan Maria Larisa și Cabinet de Avocat Ioana Hațegan. Contract de colaborare formare profesională încheiat între Avocat stagiar Moldovan Maria Larisa și SCA Doandeș și Asociații - avocat îndrumător Augustin Doandeș.

6. Cerere de suspendare din profesie pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 10.07.2017, formulată de Doamna Av. Popa Monica Larisa. Petenta se află în stare de incompatibilitate, întrucât a promovat examenul organizat de Direcția Națională de Probațiune pentru ocuparea postului de consilier de probațiune.

7. Notificare privind efectuarea concediului de recuperare a capacității de muncă în perioada 02.08.2017 - 31.08.2017, de către Doamna Av. Alexandrescu Stela-Gabriela.

8. Adresă privind manifestarea intenției de coordonare activitate avocat stagiar în anul 2018, de către Doamna Av. Alexandrescu Stela-Gabriela.

9. Cerere de modificare a denumirii Cabinetului de Avocat, din STRĂUȚ CLAUDIA, în TAS CLAUDIA, ca urmare a schimbării numelui de familie în urma căsătoriei, formulată de Doamna Av. Tas Claudia Codruța.

10. Act adițional la contractul de colaborare încheiat între Cabinet de Avocat M.V.I. și Cabinet de Avocat R.S. - încetare colaborare.

11. Cerere de reactivare în profesia de avocat formulată de Doamna Av. Marcela Sârbu, începând cu data de 06.07.2017, ca urmare a încetării concediului pentru creșterea copilului.

12. Cerere formulată de Domnul Av. Darius Truț de schimbare a sediului profesional începând cu data de 01.07.2017, noua adresă fiind Sânnicolau Mare, Piața 30 Decembrie nr. 7, jud. Timiș.

13. Cerere formulată de Doamna Av. Halmaghi Oana de schimbare a sediului profesional, noua adresă fiind Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 20, ap. 12, jud. Timiș. Modificarea este valabilă și pentru Doamnele Av. Ines Zarcula și, respectiv, Av. Simina Beca.

14. Act adițional la Statutul P. & A. SCPA.

15. Act adițional nr. 1/21.06.2017 la contractul de colaborare nr. 1/31.01.2017 încheiat între Cabinet de Avocat A.S. și Cabinet de Avocat D.R. - încetare colaborare.

16. Cerere formulată de Doamna Av. Munteanu Bianca Nicoleta de aprobare a suspendării din profesie, conform art. 28 lit. d) din Legea nr. 51/1995, pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 1 august 2017.

ACTIVITATEA DECANULUI/PRODECANULUI BAROULUI TIMIȘ

17. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș în perioada 20.06.2017 - 14.07.2017. Informare.

17.1.Decizia nr. 86/20.06.2017 - desemnare avocat cauză contencios administrativ - ajutor public judiciar admis de instanța de judecată;

17.2.Decizia nr. 87/26.06.2017 - desemnare avocat cauză civilă - ordin de protecție;

17.3.Decizia nr. 88/26.06.2017 - desemnare avocat cauză civilă - ordin de protecție;  

18. Proces-verbal al ședinței Consiliului UNBR din data de 17.06.2017 - prezentare și informare.

19. Decizia nr. 1/21.06.2017 emisă de Prodecanul Baroului Timiș prin care s-a admis în parte cererea de restituire a onorariului, formulată de petentul D.E.C., împotriva Domnului Avocat S.C., membru al Baroului Timiș.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

20. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

21. Plângere formulată de petenta D.R. împotriva Deciziei nr. 83/09.06.2017 emisă de Decanul Baroului Timiș.

22. Cerere formulată de petentul A.P.G. de scutire de la plata taxei de 100 de lei, aferentă plângerii formulată împotriva Domnului Av. A.P..

23. Plângere formulată de petentul I.C.S. împotriva Doamnei Av. C.O..

DIVERSE

24. Adresă către Curtea de Apel Timișoara privind circulația personalului Baroului Timiș în incinta Palatului Dicasterial, pe perioada mutării temporare a sediului.

25. Cerere formulată de Mircov Alexandra Mira prin care solicită eliberarea dovezii încheierii activității de avocat a tatălui ei decedat, Mircov Zlatoie, precum și eliberarea certificatului fiscal.

26. Cerere formulată de Av. M.A. din Baroul Arad prin care solicită comunicarea plajei de numere acordată Doamnei Av. C.A., precum și informații dacă la nivelul Baroului Timiș avocații pot emite prin tipărire la calculator chitanțe și facturi și, respectiv, dacă avocații folosesc imprimate tipizate pentru astfel de acte financiar-contabile.

27. Decizie disciplinară nr. 2/21.12.2016 a Comisiei de Disciplină din cadrul Baroului Timiș, prin care s-a respins ca prescrisă acțiunea disciplinară exercitată împotriva av. L.D..

28. Dovadă publicare anunț examen admitere în profesie - Renașterea Bănățeană nr. 8340/29.06.2017.

29. Invitație participare la Campionatul Mondial de Fotbal al Avocaților - Cambrils (Catalonia), Spania, 4-13.05.2018.

30. Aprobare efectuare plată servicii de transport mobilier de la sediul Baroului Timiș la sediul Tribunalului Timiș (în Palatul Dicasterial), pentru mutarea temporară a activității Baroului Timiș, prestator S.C. JBR TRANSPORT S.R.L., factura F120/11.07.2017, suma 4.800 lei.

31. Ratificare și însușire plată efectuată servicii de instalare internet, rețea, cabluri, materiale și manoperă, la sediul Tribunalului Timiș (în Palatul Dicasterial), pentru mutarea temporară a activității Baroului Timiș, prestator S.C. EDI GRUP S.R.L., factura 938/07.07.2017, suma 1.123,80 lei.

32. Aprobare încheiere contract de sponsorizare și contract de vânzare cu S.C. RUS-SAVITAR S.R.L. (sponsor și vânzător) - Consilier Av. Cornel CUC.

33. Aprobare ofertă de restaurare ferestre la sediul Baroului Timiș, prestator S.C. STONE AND BRONZE S.R.L., J 35/340/2012, CUI RO2973515, preț manoperă 1.500 EURO + TVA, preț materiale 3.505 lei, TVA inclus - Consilier Av. Mugurel MITRAN.

34. Decizia nr. 257/17.06.2017 a Consiliului UNBR - soluționare contestație formulată de F.G. referitor Av. C.I. - admitere.

35. Decizia nr. 256/17.06.2017 a Consiliului UNBR - soluționare contestație formulată de Av. Ș.G. - respingere.

36. Decizia nr. 249/17.06.2017 a Consiliului UNBR - soluționare contestație formulată de Av. C.M.N. - respingere.

37. Ordonanță de aplicare amendă judiciară - Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara: Av. A.C. - 2.500 lei, Av. M.A. - 1.500 lei.

38. Solicitare din partea INPPA România privind efectuarea de propuneri pentru componența comisiilor de examen - admitere în profesia de avocat, septembrie 2017.

Întocmită și transmisă prin email membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 13.07.2017, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 57 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 13.07.2017, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită ordinea de zi se află la secretariatul Baroului Timiș și au fost transmise scanate prin email tuturor membrilor Consiliului Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței. Votul membrilor Consiliului Baroului Timiș se va exprima în mod electronic (prin email).

 

DECAN,

Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 1083