ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 14.11.2017, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 14.11.2017, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 31.10.2017.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Act adițional de încetare, la contractul de colaborare din 23.02.2017 dintre S. și A. SCA și Doamna Avocat dr. M.R..

3. Contract de colaborare dintre S. și A. SCA și Doamna Avocat dr. M.R..

4. Cerere de reactivare în profesia de avocat începând cu data de 01.01.2018, formulată de Domnul Avocat Chiru Marius.

5. Analiză situație dosar nr. 4.412/90/2013, Judecătoria Timișoara - diminuare onorarii avocat din oficiu.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

6. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 31.10.2017 - 14.11.2017. Întâlnire cu dl. Vicepreședinte al Curții de Apel Timișoara. Adrese către Președintele Judecătoriei Timișoara. Informare.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

7. Plângere formulată de petentul C.L. împotriva Doamnei Avocat S.L..

8. Plângere formulată de petentul S.D. împotriva Doamnei Avocat V.-K. C..

AVOCAȚI STAGIARI. DEPUNERE JURĂMÂNT

9. Avocat stagiar Alexandra-Paula CHIȘ - Avocat îndrumător dr. Laura M. STĂNILĂ.

10. Avocat stagiar Ana-Maria ILIESCU - Avocat îndrumător Nicolae NĂSTASE.

11. Avocat stagiar Adoriana Victoria ȚERESCU - Avocat îndrumător Ioana HAȚEGAN.

12. Avocat stagiar Alexandru Paul IOVAN - Avocat îndrumător Nicolae NĂSTASE.

13. Avocat stagiar Ioan Flavius STANCA - Avocat îndrumător Ioan STANCA.

14. Avocat Stagiar Alexandru Teodor CUȚ - Avocat îndrumător Dorin CUȚ.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

15. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DIVERSE

16. Indicatori financiari.

17. Dosar nr. 5.791/290/2017 pe rolul Judecătoriei Reșița: reclamant S.C. CSP ACTIV CONSPROIECT S.R.L., prin lichidator judiciar, pârât BAROUL TIMIȘ, obiect pretenții restituire garanție de bună execuție.

18. Adresă Secția 1 Poliție Timișoara privind comunicarea de relații referitoare la domnul R.O., respectiv dacă are calitatea de avocat și din ce Barou face parte.

19. Adresă Secția 1 Poliție Timișoara privind comunicarea de relații referitoare la domnul B.C.-F., respectiv dacă are calitatea de avocat și din ce Barou face parte.

20. Adresă Post de Poliție Carașova privind comunicarea de relații referitoare la domnul B.M., respectiv dacă are calitatea de avocat și din ce Barou face parte.

21. Adresă din partea Curții de Apel Timișoara, Executări Penale, privind comunicarea unei soluții penale definitive de achitare.

22. Adresă din partea UNBR privind comunicarea unei minute a unei sentințe penale, în dosar având ca obiect plângere împotriva soluției.

23. Adresă din partea UNBR privind comunicarea unei petiții formulată de Avocat P.R.M., privind avocații N.L., M.L., S.C., M.M..

24. Cerere de sponsorizare pentru susținerea Centrului Medical de Evaluare, Terapie şi Recuperare Cristian Șerban pentru copii şi tineri cu diabet şi hemofilie Buziaș, transmisă de Domnul Petre Șerban, în numele Fundației Cristian Șerban, cu sediul în str. Avram Iancu nr. 18, Buziaș și str. Memorandului nr. 24, Timișoara.

25. Cerere de continuare a colaborării privind finanțarea burselor studențești (3 burse x 3.000 lei / an), formulată de Domnul Prof.univ.dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 12.11.2017, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 57 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 12.11.2017, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Vizualizări: 1756