ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 15.01.2019, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 15.01.2019, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 18.12.2018.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Act adițional la contractul de colaborare dintre CA B.C. și Avocat stagiar M.L.-D. - reziliere începând cu 01.01.2019.

3. Cerere de reluare activitate după concediul de creștere copil, începând cu data de 27.11.2018, formulată de Doamna Avocat Carmina Brudiu.

4. Încetare colaborare CA M.V.I. și avocat colaborator I.B., începând din 23.11.2018.

5. Act de înființare CA Bivolaru Ioana, cu sediul profesional în Timișoara, Bd. Ghe. Lazăr nr. 40, sc. B, ap. 1, jud. Timiș.

6. Act de înființare CA Titirez Octavian Constantin, cu sediul profesional în Timișoara, Intrarea Lungă nr. 4, sc. A, ap. 19, jud. Timiș.

7. Act de înființare CA Stroescu Alexandru Radu, cu sediul profesional în Timișoara, str. Anișoara Odeanu nr. 9, jud. Timiș.

8. Convenție de conlucrare profesională încheiată între CA S.A.R. și SCA S. & A..

9. Comunicare Baroul Arad privind modificări în structura SCPA V. & A..

10. Cerere de intrare în concediu de creștere copil, începând cu data de 01.11.2018, formulată de Doamna Avocat Vălcăneanțu Alexandra Valeria.

11. Cerere de concediu în perioada 14-21.01.2019, formulată de Domnul Avocat Radu Odangiu.

12. Cerere de reluare activitate începând cu data de 15.02.2019, formulată de Doamna Avocat Ioana Voinea.

13. Convenție de conlucrare profesională încheiată între CA P.C. și CA L.I..

14. Act adițional la contractul de colaborare dintre NNDKP și Avocat R.G..

15. Cerere de intrare în concediu de creștere copil, începând cu data de 03.11.2018, formulată de Doamna Avocat Roxana Gain.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

16. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 18.12.2018 - 15.01.2019.

17. Participare Conferință de deschidere Proiect TAEJ - Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, organizată de CSM la data de 28.01.2019, în București.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

18. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

AVOCAȚI STAGIARI/DEPUNERE JURĂMÂNT

19. Avocat Alexandra Luchin - CA Uduli Nenad.

20. Avocat Daiana Gorana Pelici - CA Dana Diaconu.

21. Avocat Ada-Arina Izgirean - SCPA LIGIA CĂTUNA ȘI ASOCIAȚII.

22. Avocat Denisa Alexandra Horduna - CA Cotuna Diana.

23. Avocat Bianca Banu - CA Chiș Paul.

24. Avocat Cristina Adriana Șandru - CA Nemeth Zoltan.

DIVERSE

25. Ratificare Parteneriat încheiat cu CAA Filiala Timiș privind modalitatea de plată de către Baroul Timiș a sumelor de bani reprezentând onorarii oficii către avocați, cu reținerea sumelor datorate bugetului CAA Filiala Timiș.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 11.01.2019, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 11.01.2019, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1386