ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 16.05.2017, ORA 14:00 (EXTRAS)

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 16.05.2017, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 25.04.2017.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere formulată de Doamna Av. Smolean Loredana-Andreea de înscriere în Registrul Avocaților care pot fi desemnați curatori.

3. Cerere formulată de Doamna Av. Șoica Folescu Daniela de deschidere birou de lucru la adresa Sânandrei nr. 437, jud. Timiș.

4. Cerere formulată de Doamna Av. Velescu-Zancu Camelia Liliana de schimbare a sediului Cabinetului de Avocat, noua adresă fiind Timișoara, str. Martir Silviu Motohon nr. 50, bl. 143, et. 4, ap. 13, jud. Timiș.

5. Cerere formulată de Doamna Av. Maria Moisil prin care solicită lămuriri privind natura juridică a cotei la bugetul UNBR/Baroului Timiș și, respectiv, a cotei la bugetul CAA.

6. Adresă din partea Av. Cristina Nicorici și a Cabinetului de Avocat Dr. Fanu-Moca Adrian de încetare a colaborării profesionale.

7. Contract de colaborare între Av. Stagiar Cristina Nicorici și SCPA Valentin & Asociații, avocat îndrumător Bojin Lucian.

8. Hotărârea Adunării Generale a Asociaților SCPA Ligia Cătuna și Asociații, privind intrarea Doamnei Av. Tufariu Sînziana Carmen în concediu de sarcină și lăuzie începând cu data de 01.05.2017 și, respectiv, redistribuirea procentelor de participare la împărțirea beneficiilor.

9. Cerere din partea BERCEA & ASOCIAȚII SCA de avizare a adresei de internet și a paginii de internet www.bercea.ro.

10. Convenție de conlucrare profesională încheiată între Cabinet de Avocat G.P.L. și Av. C.P.A..

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

11. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș în perioada 25.04.2017 - 16.05.2017. Informare.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

12. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

13. Plângere formulată de Doamna S.A. împotriva Doamnei Av. B.G.C..

14. Plângere formulată de Domnul B.M. împotriva Domnului Av. S.F..

DIVERSE

15. Indicatori financiari Baroul Timiș.

16. Cerere din partea IPJ Timiș de comunicare a Deciziei de numire în Baroul Timiș a Domnului Av. U.C., precum și a înscrisurilor care au stat la baza adeverinței nr. 4/05.01.2017 (și copia din registrul de ieșiri al Baroului Timiș).

17. Cerere din partea IPJ Timiș de comunicare a Deciziei de numire în Baroul Timiș a Doamnei Av. M.C..

18. Răspuns din partea Direcției de Comunicare a Municipiului Timișoara privind solicitare informații publice (cererea formulată în legătură cu regimul juridic al transmiterii dreptului de folosință gratuită asupra parcării Palatului Dicasterial, în favoarea Curții de Apel Timișoara).

19. Adresă din partea UNBR prin care ne solicită comunicarea hotărârii prin care a fost soluționată plângerea formulată de L.P.H.-U.T.G & C.K. și S.C. L.P. S.R.L. împotriva Doamnei Av. O.D. și a Domnului Av. R.S., a dovezii comunicării, a actelor și lucrărilor cauzei și a unui punct de vedere scris.

20. Solicitare din partea Ministerului Justiției privind stadiul recuperării creanței de întreținere de la debitorul Mike Ritter.

21. Cerere din partea National Conference of Bar Examiners privind solicitarea de informații despre Edith Gabriela Nagy (n. Cseke).

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 13.05.2017, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 58 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 13.05.2017, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.

 

DECAN,

Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 998