ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 16.01.2018, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 16.01.2018, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 12.12.2017.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere de înființare Cabinet de Avocat Marchiș Dorel Lucian, cu sediul în Timișoara, str. Renașterii nr. 1, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. Timiș.

3. Cerere de înființare Cabinet de Avocat Atomei Andreea Maria, cu sediul în Timișoara, str. Dr. Iosif Bulbuca nr. 6, sc. B, et. 3, ap. 15, jud. Timiș.

4. Cerere de înființare Cabinet de Avocat Stan Ionela Corina, cu sediul în Timișoara, str. Dr. Ioan Mureșan nr. 84, et. 1, ap. 8, jud. Timiș.

5. Cerere de înființare Cabinet de Avocat Marincu Maria Simona, cu sediul în Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 3, sc. C, ap. 22, jud. Timiș.

6. Cerere de înființare Cabinet de Avocat Odangiu Radu-Ștefan, cu sediul în Timișoara, str. Andrei Șaguna bl. U2, sc. B, ap. 7, jud. Timiș.

7. Cerere de înființare Cabinet de Avocat Orza Daniela Simona, cu sediul în Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr. 5, et. 1, ap. 6A, jud. Timiș.

8. Cerere de înființare Cabinet de Avocat Iulian Cristian Glăvan, cu sediul în Dumbrăvița, str. Hans Christian Andersen nr. 19, jud. Timiș.

9. Contract de colaborare încheiat între CA P.A.C. și Avocat A.L..

10. Act adițional nr. 1 la contractul de colaborare încheiat între SCPA L.C. și A. și Avocat B.L.M..

11. Contract de colaborare încheiat între CA S.T.E. și Avocat S.S.-A..

12. Act adițional nr. 7/15.12.2017 la contractul de colaborare dintre M. și A. SPRL și Avocat P.A.-F..

13. Act adițional la contractul de colaborare dintre CA N.L. și Avocat S.-T. D.I..

14. Act adițional la convenția de conlucrare profesională încheiată între CA N.N. și CA G.A.T. (încetare conlucrare profesională).

15. Convenție de conlucrare profesională încheiată între SCPA S.-V., S. și Asociații și CA B.B.A..

16. Cerere de încetare a funcționării CA Goman Adam Ticu, având în vedere dobândirea calității de avocat colaborator în M. și A. SPRL, începând cu data de 08.01.2018. Schimbarea modalității de exercitare a profesiei. Contract de colaborare încheiat între M. și A. SPRL și Avocat G.A.T..

17. Cerere formulată de Doamna Avocat Bianca Ghițulete de suspendare din exercitarea profesiei și de trecere pe Tabloul Avocaților Incompatibili, începând cu data de 16.01.2018, raportat la promovarea examenului de admitere la INM.

18. Cerere formulată de Doamna Avocat Cercega Lidia Claudia de suspendare din exercitarea profesiei și de trecere pe Tabloul Avocaților Incompatibili, începând cu data de 16.01.2018, raportat la promovarea examenului de admitere la INM.

19. Cerere formulată de Doamna Avocat Camelia Doroiman de suspendare din exercitarea profesiei și de trecere pe Tabloul Avocaților Incompatibili, începând cu data de 22.12.2017, raportat la dobândirea calității de judecător.

20. Cerere formulată de Doamna Avocat Beta Livia de suspendare din exercitarea profesiei și de trecere pe Tabloul Avocaților Incompatibili, începând cu data de 22.12.2017, raportat la dobândirea calității de judecător.

21. Memoriu formulat de Doamna Avocat Mehedin Crina.

22. Cerere de schimbare a sediului profesional al CA SIMU RODICA, începând cu data de 22.12.2017, noua adresă fiind Timișoara, str. Traian Grozăvescu nr. 2, et. 1, jud. Timiș.

23. Cerere de schimbare a denumirii CA Scorobete Ancuța, noua denumire fiind CA Colca Ancuța, ca urmare a schimbării numelui de familie al avocatului titular, în urma desfacerii căsătoriei. Cerere de schimbare sediu profesional, noua adresă fiind în Timișoara, Piața I.C. Brătianu nr. 4, sc. B, ap. 1, jud. Timiș.

24. Cerere de schimbare a sediului profesional al CA Bădîrcă Andreea Cosmina, noua adresă fiind Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 3, sc. C, ap. 22, jud. Timiș.

25. Cerere de schimbare a sediului profesional al CA Lupea Miruna Oana, noua adresă fiind Timișoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 9, ap. 2, jud. Timiș.

26. Cerere de pensionare începând din data de 01.01.2018 cu continuarea activității, formulată de Domnul Avocat Viorel Pașca.

27. Cerere de schimbare a sediului profesional al CA Popescu Costin, noua adresă fiind Timișoara, Bd. Take Ionescu nr. 11-13, sc. B, ap. 14, jud. Timiș.

28. Cerere de schimbare a sediului profesional al CA Neag Silvia Lucia, noua adresă fiind Timișoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 9, ap. 2, jud. Timiș.

29. Cerere de schimbare a sediului profesional al CA Covrig Roxana, noua adresă fiind Timișoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 9, et. 1, ap. 2, jud. Timiș.

30. Cerere de schimbare a sediului profesional al CA Carmen A. Gomboș, noua adresă fiind Timișoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 9, ap. 2, jud. Timiș.

31. Cerere de schimbare a sediului profesional al CA Hațegan-Tarce Iulia-Veronica, noua adresă fiind Timișoara, str. Matei Basarab nr. 18, bl. 62, et. 3, ap. 7, jud. Timiș, începând cu data de 01.01.2018.

32. Cerere de schimbare a sediului profesional al CA Colca Marcel, noua adresă fiind Timișoara, Piața I.I.C. Brătianu nr. 4, sc. B, ap. 1, jud. Timiș.

33. Cerere de schimbare a sediului profesional al CA Scorobete Ancuța, noua adresă fiind Timișoara, Piața I.I.C. Brătianu nr. 4, sc. B, ap. 1, jud. Timiș.

34. Cerere de schimbare a sediului profesional al CA Mailat Ani Angela, noua adresă fiind Timișoara, str. Regimentul 5 Vânători nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap. 12, jud. Timiș.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

35. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 12.12.2017 - 16.01.2018.

36. Informare ședință solemnă a Consiliului Baroului Timiș în data de 26.01.2018.

37. Propunere organizare Conferință profesională. Calendar INPPA.

38. Organizarea unei întâlniri comune în luna martie 2018, la care să participe decanii, prodecanii barourilor din raza Curții de Apel Timișoara, reprezentanți ai instanțelor de judecată din aceeași arie, precum și membrii Comisiei Permanente a UNBR, având drept scop identificarea și rezolvarea problemelor comune întâlnite în exercitarea profesiei de avocat. Organizarea unei ședințe comune a Consiliului Baroului Timiș și a Comisiei Permanente din cadrul UNBR.

TRANSFERURI ÎN/DIN BAROUL TIMIȘ

39. Cerere de transfer din Baroul Mehedinți în Baroul Timiș, formulată de Domnul Avocat Marchis Dorel Lucian. Lipsă dosar transfer.

40. Cerere de transfer din Baroul București în Baroul Timiș, formulată de Doamna Avocat Aioanei Lavinia.

41. Cerere de transfer din Baroul București în Baroul Timiș, formulată de Domnul Avocat Miklos Farkas.

AVOCAȚI STAGIARI. DEPUNERE JURĂMÂNT

42. Avocat stagiar Gaiță Dumitru Lucian - CA Avocat Marișescu Roman Gabriel.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

43. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DIVERSE

44. Adresă Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara privind acordarea asistenței juridice obligatorii.

45. Cerere din partea UNBR privind bunurile mobile și imobile care aparțin CA L.-D. A. (informații solicitate de BExJud B.T.G.).â

46. Cerere din partea Poliției Municipiului Lugoj prin care se solicită informații despre numitul I.C.M., respectiv dacă este avocat activ în Baroul Timiș.

47. Plângere formulată de petentul G.C. împotriva Deciziei nr. 161/24.11.2017 emisă de Decanul Baroului Timiș (respingere cerere acordare asistență gratuită extrajudiciară).

48. Încheiere polițe de asigurare imobile aflate în proprietatea Baroului Timiș.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 14.01.2018, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 57 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 14.01.2018, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 1126