ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 17.10.2017, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 17.10.2017, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 03.10.2017.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere de acordare a dispensei pentru prezentarea la examenul de absolvire a INPPA formulată de Doamna Avocat Simina Beca (avocat stagiar de la data de 01.12.2015).

3. Cerere de aprobare a înscrierii la examenul de absolvire a INPPA formulată de Domnul Avocat Glăvan Iulian Cristian, precum și de acordare a dispensei (avocat stagiar de la data de 01.12.2015).

4. Cerere de acordare a dispensei pentru prezentarea la examenul de absolvire a INPPA formulată de Doamna Avocat Atomei Andreea Maria (avocat stagiar de la data de 01.12.2015).

5. Cerere de aprobare a înscrierii la examenul de absolvire a INPPA formulată de Domnul Avocat Gobej Dorin Alexandru, precum și de acordare a dispensei (avocat stagiar de la data de 01.12.2015).

6. Cerere de acordare a dispensei pentru prezentarea la examenul de absolvire a INPPA formulată de Domnul Avocat Odangiu Radu-Ștefan (avocat stagiar de la data de 01.12.2015).

7. Solicitare din partea Judecătoriei Timișoara de comunicare a CNP-ului Domnului Avocat G.D.A., amendat cu amendă judiciară.

8. Solicitare din partea Judecătoriei Timișoara de comunicare a CNP-ului Domnului Avocat M.M., amendat cu amendă judiciară.

9. Adresă din partea Ligia Cătuna & Asociații SCA prin care solicită încheierea unui Protocol cu Poșta Română, prin care să se permită avocaților destinatari ai corespondențelor poștale, copierea procesului-verbal semnat, care atestă data și ora livrării corespondenței, având în vedere multiplele deficiențe întâmpinate în activitatea de comunicare la sediile profesionale a acestor corespondențe. Se solicită de asemenea înștiințarea instanțelor de judecată și luarea de măsuri cu privire la disfuncționalitățile întâlnite în livrarea la timp a corespondenței la sediile profesionale ale formelor de exercitare a profesiei de avocat.

10. Adrese din partea IPJ Timiș de comunicare relații, informații și înscrisuri la dosare penale în care Baroul Timiș are calitatea de parte vătămată (plângere împotriva S.C. WOOD JOINERY S.R.L., plângere împotriva numitei Raia Livia Daniela).

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

11. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș în perioada 03.10.2017 - 17.10.2017. Informare.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

12. Plângere formulată de petenții V.P. și V.G. împotriva Domnului Avocat T.O..

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 15.10.2017, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 57 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 15.10.2017, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.

DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Vizualizări: 1738