ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 18.09.2018, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 18.09.2018, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 04.09.2018.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere de ridicare a suspendării formulată de Doamna Avocat Simona Clipa. Contract de formare profesională încheiat cu CA Dr. Cristian Clipa.

3. Încetare contract de colaborare încheiat între S. și A. SCA și Avocat S.-A. O..

4. Comunicare înscrisuri înființare RADU OPRIȘ S.P.A.R.L., cu sediul în București, Sector 2, str. Tudor Arghezi nr. 16, parter, ap. 2.

5. Cerere formulată de Doamna Avocat S.-A. O. prin care solicită a se lua act de încetarea colaborării cu S. și A. SCA, a se lua act de înfiintarea RADU OPRIȘ S.P.A.R.L. și, respectiv, a fi înscrisă pe Tabloul Avocaților din Baroul Timiș, în calitate de asociat al RADU OPRIȘ S.P.A.R.L..

6. Cerere formulată de Domnul Avocat Claudiu Galu prin care solicită a se lua act de desființarea CA Galu Claudiu Gabriel, cu efectul încetării sediului secundar de pe raza Baroului Timiș. Comunicare înscrisuri înființare GALU & ASOCIAȚII, cu sediul în București, Sector 3, str. Valeriu Braniște nr. 56, bl. A, sc. A, et. 4, ap. 9.

7. Cerere de schimbare a sediului profesional formulată de CA Moțiu Daniela, noua adresă fiind Timișoara, str. Augustin Pacha nr. 5, et. 2, ap. 11, jud. Timiș.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

8. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 04.09.2018 - 18.09.2018.

9. Conferința Specialiști de referință despre probleme actuale în Codurile României - 15.09.2018. Cum a fost. Aprobare cheltuieli și descărcare de răspundere.

10. Implementare LibraPay. Implementare funcționalități noi website: istoric plăți și confirmare prin email a plății efectuate. Aprobare cheltuieli și descărcare de răspundere.

11. Aprobare solicitare de convocare a Congresului Extraordinar al Avocaților, în conformitate cu dispozițiile art. 81 alin. 2 din Statutul Profesiei de Avocat, în scopul aprobării modificărilor legislative și statutare propuse, respectiv a modalității de alegere a membrilor Consiliului U.N.B.R..

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

12. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DIVERSE

13. Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților pentru spațiul utilizat în Palatul Dicasterial din Timișoara.

14. Citație emisă în dosar nr. 4/2018 în fața Comisiei de Disciplină din cadrul Baroului Timiș - acțiune disciplinară formulată împotriva Domnului Avocat C. S., termen 15.10.2018.

15. Citație emisă în dosar nr. 3/2018 în fața Comisiei de Disciplină din cadrul Baroului Timiș - acțiune disciplinară formulată împotriva Domnului Avocat L. D., termen 07.12.2018.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 16.09.2018, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 16.09.2018, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 1105