ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 19.09.2017, ORA 14:00

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 05.09.2017.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Act adițional la contractul de colaborare dintre P&A SCA și Doamna Av. B.A..

3. Act adițional la contractul de colaborare dintre M.Ș. Cabinet de Avocat și Domnul Av. L.I..

4. Cerere de încetare a calității de avocat, prin renunțarea scrisă la exercițiul profesiei, începând cu data de 01.10.2017, formulată de Doamna Av. Mușătoiu Rodica. Cerere de încetare a activității cabinetului de avocat, de la aceeași dată.

5. Cerere de schimbare a adresei sediului profesional al Doboș Grigore Cabinet de Avocat, noua adresă fiind Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr. 5, ap. 6A, jud. Timiș.

6. Cerere de schimbare a adresei sediului profesional al Barbacariu Loredana Cabinet de Avocat începând cu data de 01.09.2017, noua adresă fiind Timișoara, str. Francesco Griselini nr. 2, jud. Timiș.

7. Cerere de încetare prin acordul părților a contractului de colaborare dintre S. ȘI A. SCA și Avocat Stagiar T.O.C..

8. Convenție de conlucrare profesională încheiată între V. & A. SCA și Cabinet de Avocat M. O..

9. Cerere formulată de Doamna Tudoran Rodica de revenire în profesia de avocat, după pensionarea definitivă.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

10. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș în perioada 05.09.2017 - 19.09.2017. Informare. (desemnare avocați în cauze în care asistența judiciară este obligatorie, asistență extrajudiciară gratuită).

11. Informare privind organizarea Conferinței din 16.09.2017 de la Timișoara. Aprobare cheltuieli și descărcare.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

12. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

13. Plângere formulată de petentul B. G. V. împotriva Domnului Av. M. M..

DIVERSE

14. Indicatori financiari Baroul Timiș.

15. Discuții pe marginea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 272 din 26 August 2017, prin care se aprobă "Tabloul onorariilor minimale”. Punct de vedere transmis de Avocat Ferdinand Secoșan.

16. Cerere de primire în profesie fără examen, formulată de Domnul Gabriel Chifan, judecător internațional la Camera Specială a Curții Supreme din Kosovo.

17. Ofertă LEGALIS - Consilier Avocat Mugurel Mitran.


Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 18.09.2017, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 57 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 18.09.2017, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


| | Hits: 1374