ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 20.06.2017, ORA 14:00 (EXTRAS)

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 20.06.2017, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 06.06.2017.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Informare din partea Curții de Apel Timișoara.

3. Cerere de schimbare a adresei sediului profesional al Cabinetului de Avocat Tonca Anamaria începând cu data de 01.06.2017, noua adresă fiind Timișoara, Aleea Cristalului nr. 13, bl. B3, et. 5, ap. 29, jud. Timiș.

4. Cerere de schimbare a adresei sediului profesional al Cabinetului de Avocat Mușătoiu Elena Rodica, noua adresă fiind Timișoara, str. A. Popovici nr. 2, ap. 16, jud. Timiș.

5. Cerere de schimbare a adresei sediului profesional al Cabinetului de Avocat Mușătoiu I. Alexandru începând cu data de 01.07.2017, noua adresă fiind Timișoara, str. A. Popovici nr. 2, ap. 16, jud. Timiș.

6. Act adițional la contractul de colaborare încheiat între DLA P. D. SCA și Domnul Av. A.A.L..

7. Cerere formulată de Doamna Av. stagiar Stroescu Dyana Sorina, prin care solicită a nu mai fi programată la oficii în cauzele penale și nici în cauzele de altă natură decât cea penală, având ca obiect asistența judiciară gratuită.

8. Convenție de conlucrare profesională încheiată între L. & A. SCA și Cabinet de Avocat B.R..

9. Cerere formulată de Domnul Av. Călin Stăiculescu de intrare în concediu de creștere și îngrijire copil, pe perioada 24.05.2017 - 24.06.2017.

10. Cerere formulată de Doamna Croitoru-Stepanian Klara de reluare activitate începând cu data de 01.06.2017, ca urmare a încetării concediului de creștere și îngrijire copil.

11. Cerere formulată de Doamna Av. Stan Ionela Corina de schimbare a numelui de familie din LUPINCA în STAN, în urma căsătoriei.

12. Cerere formulată de Doamna Av. Crișan Alecsandra Iasmina de schimbare a numelui de familie din IANICI în CRIȘAN, în urma căsătoriei, precum și de schimbare a denumirii Cabinetului de Avocat, noua denumire fiind Cabinet de Avocat Crișan Alecsandra Iasmina.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

13. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș în perioada 06.06.2017 - 20.06.2017. Informare.

14. Participarea la ședința Consiliului UNBR din 17-18.06.2017. Informare.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

15. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

16. Plângere formulată de petenta M.F. împotriva Doamnei Av. C.C..

17. Plângere formulată de petentul A.P.G. împotriva Domnului Av. A.P..

DIVERSE

18. Indicatori financiari Baroul Timiș.

19. Citație pentru termenul din 30.06.2017, în fața Comisiei de Disciplină a Baroului Timiș, în cauza contra Av. L.D., dosar nr. 1/2017.

20. Cerere formulată de Av. Oana Chiriță prin care solicită informații privind achitarea unor cheltuieli de judecată (onorariu avocat oficiu) în contul Baroului Timiș, în temeiul deciziei penale nr. 802/08.09.2004 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, de către numitul Donică Sorin Gheorghe.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 18.06.2017, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 57 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 18.06.2017, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.

 

DECAN,

Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 987