ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 22.04.2019, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 22.04.2019, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 09.04.2019.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Contract de colaborare între CA C.S. și Avocat T.R.A..

3. Contract de colaborare între CA P.A.C. și Avocat C.L.M..

4. Act de înființare CA Dolog Cristina Anca, cu sediul profesional în Timișoara, str. Traian Grozăvescu nr. 2, et. 1, camera 4b, jud. Timiș.

5. Adresă schimbare sediul profesional al CA Alexa Narcisa Elena, noua adresă fiind în Timișoara, str. Griselini nr. 2, corp B, etaj 1, SAD 8, jud. Timiș.

6. Act adițional la convenția de conlucrare profesională încheiată între CA Dr. G.P.L. și CA S.A.C..

7. Schimbare sediu profesional al CA Jinariu Mihaela, noua adresă fiind în Deta, str. Victoriei nr. 34, camera 3, jud. Timiș.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

8. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 09.04.2019 - 22.04.2019.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

9. Plângere formulată de petentul G.C. împotriva Doamnelor Avocat M.A.F. și C.R., comunicată de UNBR.

10. Plângere formulată de petenta S.A. împotriva Domnilor Avocați S.I. și R.C., comunicată de UNBR.

DIVERSE

11. Indicatori financiari Baroul Timiș.

12. Cerere formulată de M.T. S.R.L. privind existența asigurării de răspundere civilă profesională a Domnului Avocat L.D., pe perioada 2013 - la zi.

13. Aprobare ajutor de înmormântare Avocat Cătălin Cărăușu.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 21.04.2019, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 21.04.2019, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1050