ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 22.05.2018, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 22.05.2018, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 08.05.2018.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere formulată de Doamna Avocat Bugarschi Simona Cătălina, de suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de 01.06.2018, pentru creștere și îngrijire copil.

3. Contract de colaborare încheiat între CA H.I. și Doamna Avocat M.F..

4. Cerere de schimbare a adresei sediului profesional al CA Dordea Ioana Mădălina, noua adresă fiind în Timișoara, str. Emanuel Ungureanu nr. 15, et. 1, ap. 4/A, jud. Timiș.

5. Cerere de schimbare a adresei sediului profesional al CA Gociu Adrian, noua adresă fiind în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7, ap. 16, jud. Timiș.

6. Cerere formulată de Doamna Avocat Mircu Sorina Leodora, în numele CA Mircu Sorina Leodora, prin care solicită informații privind aplicarea Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

7. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 08.05.2018 - 22.05.2018.

8. Organizare Cafenea Juridică - tematică Fiscalizarea profesiei de avocat - informare.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

9. Plângere formulată de petentul M.D. împotriva Domnului Avocat H.Ș.U..

10. Plângere formulată de petentul L.P.D. împotriva Domnului Avocat E.B..

11. Sesizare din partea Penitenciarului Timișoara privind comportamentul neadecvat al Doamnei Avocat G.M., cu ocazia unei vizite la un client aflat în deținere în Penitenciarul Timișoara.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

12. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DIVERSE

13. Indicatori financiari - Consilier Avocat Cornel CUC.

14. Adresă din partea Tribunalului Caraș-Severin prin care solicită comunicarea datelor de identitate ale Domnului Avocat C.O., amendat cu suma de 4.000 lei pentru lipsă nejustificată de la termenul de judecată și neasigurarea substituirii.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 20.05.2018, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 57 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 20.05.2018, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 1342