ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 24.04.2018, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 24.04.2018, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 27.03.2018.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere formulată de Doamna Avocat Rusulescu Maria Alina de înscriere în Registrul Curatorilor - Judecătoria Lugoj și Judecătoria Făget.

3. Act adițional la contractul de colaborare încheiat între CA M.Ș. și Avocat L.I..

4. Cerere de reluare activitate începând cu data de 17.04.2018, formulată de Doamna Avocat Onica Claudia Anca.

5. Cerere de reluare activitate începând cu data de 01.05.2018, formulată de Doamna Avocat Datu Aurora Bienvenue.

6. Contract de conlucrare profesională încheiat între CA M.Ș. și CA R.D..

7. Contract de colaborare încheiat între CA M.Ș. și Doamna Avocat R.D.I..

8. Acte modificare componență SCPA VALENTIN & ASOCIAȚII. Extras proces-verbal de ședință Consiliul Baroului Arad.

9. Cerere de înființare a CA Pătrașcu Ema Gina, cu sediul profesional în Timișoara, str. Simion Bărnuțiu nr. 54, sc. A, ap. 14, jud. Timiș.

10. Încetare contract de colaborare încheiat între SCPA Prof.univ.dr. R.I.M. și A. și Avocat P.E.G..

11. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de 01.04.2018, formulată de Doamna Avocat Răducan Ana-Ildiko, pentru creștere și îngrijire copil.

12. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de 01.04.2018, formulată de Doamna Avocat Potopeanu Alina, muncă salarizată altă activitate. Este anexată dovada achitării taxei de 500 lei. Lipsă dovadă muncă salarizată.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

13. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 27.03.2018 - 24.04.2018.

14. Participarea la ședința Consiliului UNBR din 19.04.2018. Informare.

15. Participarea la Congresul Avocaților din 20-21.04.2018. Informare.

16. Organizare cafenea juridică 28.04.2018. Informare.

17. Organizare Conferința Probleme actuale în procesul civil și în procesul penal. Informare.

18. Discuții proprietar apartament situat în Timișoara, str. Lucian Blaga nr. 2, et. 2. Informare.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

19. Solicitare din partea Domnului Avocat Cornel Cuc: în vederea soluționării plângerii depuse împotriva Domnului Avocat L.D., urmează a fi efectuată o adresă către Pachetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, pentru a afla stadiul dosarului de urmărire penală, față de plângerea penală înregistrată de M.T. S.R.L..

20. Referat întocmit de Domnul Avocat Ionuț PAȘCA privind cercetarea disciplinară prealabilă la plângerea formulată de domnul D.R.V. împotriva Domnului avocat L.D. - propunere de exercitare a acțiunii disciplinare.

21. Adresă nr. 228/10.04.2018 comunicată de UNBR privind plângerea Doamnei G.V. împotriva Domnului Avocat G.S..

22. Analiză situație plângere formulată de Doamna G.V. împotriva Domnului Avocat G.S..

23. Plângere formulată de Doamna P.D. împotriva Doamnei Avocat E.D..

24. Plângere formulată de Domnul G.S. împotriva Domnului Avocat S.A.I..

25. Plângere formulată de Doamna Ș.M.E. împotriva Domnului Avocat M.A.I..

26. Adresă din partea Domnului I.G. privind activitatea Doamnei Avocat C.O..

27. Plângere formulată de Doamna Avocat A.S.-G. împotriva Domnului Avocat M.A..

28. Adresă din partea Curții de Apel Timișoara privind soluția pronunțată - Avocat D.C..

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

29. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

TRANSFERURI DIN/ÎN BAROUL TIMIȘ

30. Cerere de transfer din Baroul Timiș în Baroul Mehedinți formulată de Domnul Avocat Marin BÂLC.

DIVERSE

31. Aprobare ofertă renovare sediu (casa scării) - Domnul Avocat Mugurel MITRAN (oferta a fost transmisă prin email fiecărui consilier).

32. Aprobare ofertă Tabloul Avocaților - Palatul Dicasterial - Domnul Decan Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ (oferta a fost transmisă prin email fiecărui consilier).

33. Solicitare Ciprian Brîndescu - Renașterea Bănățeană - comunicare date avocați care au formulat cerere de suspendare în perioada 01.01.2017 - 30.03.2018.

34. Adresă Ministerul Justiției privind executarea debitorului Lupașcu Constantin.

35. Proces-verbal de predare-primire produs informatic Interfață informatică a CAA, încheiat între CAA Filiala Timiș și CAA.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 23.04.2018, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 57 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 23.04.2018, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 907