ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 25.04.2017, ORA 14:00 (EXTRAS)

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 25.04.2017, ora 14:00:

 

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 11.04.2017.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Act de înființare Cabinet de Avocat Stoican Lucia Cristina Ștefania, cu sediul profesional în Timișoara, str. Vasile Lupu nr. 37, jud. Timiș.

3. Convenție de conlucrare profesională încheiată între SCPA I. - R. și A. și Cabinet Individual T. P. și Cabinet de Avocat D. B..

4. Cerere formulată de Doamna Av. Moșoarcă Adriana Maria prin care solicită eliberarea unei decizii privind reînceperea activității, după încetarea concediului de creștere a copilului până la 2 ani.

5. Convenție de conlucrare profesională încheiată între Cabinet de Avocat A. M. și Cabinet de Avocat S. C.-R..

6. Cerere formulată de Domnul Av. Colca Marcel de luare în evidență a noului domiciliu.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

7. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș în perioada 11.04.2017 - 25.04.2017. Informare.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

8. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

9. Raport privind plângerea disciplinară formulată de petentul C. D. E. împotriva Domnului Av. C. S. - Consilier raportor Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ.

10. Plângere formulată de petenta D. R. împotriva Doamnei Av. A. G.. Solicită restituire onorariu avocat.

DIVERSE

11. Indicatori financiari Baroul Timiș.

12. Adresă din partea UNBR prin care se solicită punct de vedere privind contestația petentei G. F. împotriva răspunsului comunicat de Baroul Timiș privind soluționarea plângerii formulată împotriva Domnului Av. C. I., precum și Hotărârea nr. 43/2016 a Consiliului Baroului Timiș.

13. Ofertă arhivare electronică documente din arhiva Baroului Timiș - Consilier Av. Mugurel MITRAN.

 

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 20.04.2017, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 58 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 20.04.2017, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.

 

 

DECAN,

Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 919