ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 26.03.2019, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 26.03.2019, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 12.03.2019.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere de ridicare a suspendării și de reluare a activității începând cu data de 17.04.2019, formulată de Doamna Avocat Csorgo Loredana.

3. Cerere de transfer sediu secundar al SCA VALENTIN & ASOCIATII, noua adresă fiind Timișoara, str. Borsec nr. 4, ap. 2, parter, jud. Timiș.

4. Cerere de schimbare sediu profesional al CA Bufan Radu, noua adresă fiind Timișoara, str. Izlaz nr. 58, sc. A, ap. 6, et. 2, jud. Timiș.

5. Cerere de eliberare dovadă încetare activitate CA Chiru Marius.

6. Act adițional la contractul de colaborare încheiat între CA A.R. și CA T.A.M..

7. Contract de colaborare între CA S.I. și CA T.A.M..

8. Contract de colaborare între CA S.I. și CA A.R..

9. Contract de colaborare între CA S.I. și CA S.L.C..

10. Act de înființare CA Nastasiu Mihai, cu sediul în Timișoara, str. Mărășești nr. 14, ap. 7, jud. Timiș.

11. Cerere de suspendare și de înscriere pe Tabloul Avocaților Incompatibili începând cu data de 31.03.2019, formulată de Domnul Avocat Marinescu Olimpiu Ștefan Constantin, în temeiul dispozițiilor art. 28 lit. a) din Legea nr. 51/1995 republicată.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

12. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 12.03.2019 - 26.03.2019.

13. Informare privind participarea la ședința Consiliului UNBR din data de 23.03.2019.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

14. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

TRANSFERURI ÎN/DIN BAROUL TIMIȘ

15. Cerere de transfer din Baroul București în Baroul Timiș, începând cu data de 12.03.2019, formulată de Doamna Avocat Bura Bianca Iasmina Alexandra.

16. Contract de colaborare și formare profesională încheiat între CA Covaci Răzvan și Doamna Avocat Bura Bianca Iasmina Alexandra.

DIVERSE

17. Comunicare apel declarat în dosar Tribunalul Timiș.

18. Indicatori financiari.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 25.03.2019, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 25.03.2019, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

|