ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 27.02.2018, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 27.02.2018, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 13.02.2018.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere dizolvare a Tărniceru & Asociații SCA, formulată de Av. Afian Tărniceru și Av. Lenuța Tărniceru. Cerere de închidere birouri de lucru la adresele Dumbrăvița, str. Piersicului nr. 27, ap. 1, jud. Timiș și Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr. 3, ap. 1B, jud. Timiș.

3. Cerere de înființare Tărniceru Lenuța CA, cu sediul în Timișoara, str. Piatra Craiului nr. 1, sc. B, ap. 28, jud. Timiș.

4. Cerere de înființare Tărniceru Afian CA, cu sediul în Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr. 3, ap. 3, jud. Timiș.

5. Cerere de înființare birouri de lucru la adresele Dumbrăvița, str. Piersicului nr. 27, ap. 1, jud. Timiș - de la 01.03.2018 și Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr. 3, ap. 1B, jud. Timiș - de la 01.03.2018, formulată de Afian Tărniceru CA.

6. Cerere formulată de Domnul Avocat O. M. G. prin care aduce la cunoștința Consiliului Baroului Timiș calitatea de administrator cu puteri limitate într-o societate comercială.

7. Cerere formulată de Domnul Avocat M. A. prin care aduce la cunoștința Consiliului Baroului Timiș calitatea de administrator cu puteri limitate într-o societate comercială.

8. Cerere de schimbare a adresei sediului profesional al Pintea Alexandra Ioana CA, noua adresă fiind Timișoara, str. Lotusului nr. 3, sc. A, et. 3, ap. 14, jud. Timiș.

9. Cerere suspendare din profesia de avocat începând cu data de 01.03.2018, formulată de Doamna Av. Pintea Alexandra Ioana pe perioadă nelimitată.

10. Cerere suspendare din profesia de avocat începând cu data de 21.02ș2018, formulată de Domnul Av. Panduru Cosmin pe perioadă nelimitată.

11. Convenție de conlucrare profesională încheiată între CA G. D. și CA O. D. S..

12. Acord de încetare a contractului de colaborare dintre CA M. A. F. și CA S. R..

13. Cerere de închidere a sediului secundar al Iovițoni Cristina CA de la adresa Timișoara, Bd. Revoluției 1989 nr. 1, et. 2, ap. 11, jud. Timiș, începând cu data de 01.03.2018.

14. Verificare situație încetare incompatibilitate Avocat Chiru Marius.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

15. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 13.02.2018 - 27.02.2018.

16. Informare privind participarea la ședința Consiliului UNBR din 16-17.02.2018.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

17. Plângere formulată de petentul F. R. P. împotriva Domnului Avocat P. Z..

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

18. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DEPUNERE JURĂMÂNT AVOCAȚI STAGIARI

19. Contract de colaborare încheiat între SCPA Maier, Ciucur și Asociații și Avocat Stagiar Bagiu Larisa Nicoleta.

DIVERSE

20. Cerere BExJud B. T. G. privind informații despre bunurile imobile și mobile și patrimoniul de afectațiune dedicat exercitării profesiei de către Domnul Avocat L. D. A..

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 25.02.2018, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 57 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 25.02.2018, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 887