ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 27.03.2018, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 27.03.2018, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 13.03.2018.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Contract cadru de colaborare încheiat între CA I.H. și Avocat R.B..

3. Contract de colaborare încheiat între CA A.M. și Avocat B.C..

4. Contract de conlucrare profesională încheiat între SCPA S. și A. și CA R.Ș.O..

5. Act de înființare a CA Iuhoș Iosif-Lenard, cu sediul profesional în Timișoara, str. Orșova nr. 14, sc. B, ap. 9, jud. Timiș.

6. Act de înființare a CA Kusztora Kinga, cu sediul profesional în Dumbrăvița, str. Oxigen nr. 4, ap. 8, Camera 1, jud. Timiș.

7. Acord încetare contract de colaborare între SCA NNDKP și Avocat K.K..

8. Cerere deschidere birou de lucru al Oana Iușan, Cristian Iușan Cabinete de Avocat Asociate, la adresa Timișoara, str. Florimund Mercy nr. 4, ap. 9, jud. Timiș, începând cu data de 01.03.2018.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

9. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 13.03.2018 - 27.03.2018.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

10. Plângere formulată de petentul G.C. împotriva Doamnei Avocat A.F.M..

11. Plângere formulată de petenta M.T. S.R.L. împotriva Domnului Avocat D.L..

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

12. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DIVERSE

13. Punerea în aplicare a Hotărârii Adunării Generale a Avocaților din Baroul Timiș și, respectiv, a Hotărârii Adunării Generale a membrilor CAA Filiala Timiș, din data de 20.03.2018, în sensul angajării unui expert evaluator, pentru evaluarea imobilului Vila Avocaților și stabilirea prețului de vânzare, în vederea vânzării, precum și pentru întocmirea unui regulament de vânzare.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 25.03.2018, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 57 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 25.03.2018, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 950