ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 28.03.2017, ORA 14:00 (EXTRAS)

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 28.03.2017, ora 14:00:

 

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 14.03.2017.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Contract de formare profesională încheiat între un avocat definitiv și un avocat stagiar, urmat de suspendarea și înscrierea avocatului stagiar pe Tabloul Avocaților Incompatibili, înainte de susținerea examenului de absolvire a INPPA. Reglementarea dreptului și condițiilor în care avocatul definitiv mai poate încheia contracte de formare profesională ulterior acestui moment.

3. Solicitare formulată de Doamna Av. Alexandra Răzvan-Mihalcea privind relații despre dosare având ca obiect despăgubiri legi speciale.

4. Cerere de suspendare formulată de Doamna Av. Lăpădat Adina Ștefania, începând cu data de 01.04.2017, pe durată nedeterminată (întemeiată pe dispozițiile art. 28 lit. d) din Legea nr. 51/1995 republicată).

5. Cerere de suspendare formulată de Domnul Av. Munteanu Doru, începând cu data de 01.04.2017 (întemeiată pe dispozițiile art. 28 lit. d) din Legea nr. 51/1995 republicată).

6. Convenție de conlucrare profesională încheiată între S. și A. SCPA și Cabinet de Avocat B.A..

7. Convenție de conlucrare profesională încheiată între M.Ș. Cabinet de Avocat și Cabinet de Avocat C.D.-V..

8. Act de înființare Cabinet de Avocat Negru Deborah Sînziana, cu sediul profesional în Giroc, str. Ficusului nr. 23, ap. 4, jud. Timiș.

9. Cerere formulată de Doamna Av. Tania Trandafir, de suspendare și de trecere pe Tabloul Avocaților Incompatibili, pentru o durată de 36 de luni, ca urmare a promovării concursului organizat de ANCPI - registrator de carte funciară.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

10. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș în perioada 14.03.2017 - 28.03.2017. Informare.

11. Informare privind participarea Decanului Baroului Timiș la ședința Consiliului UNBR din 23.03.2017 și la Congresul Avocaților 2017, în perioada 23.03.2017 - 25.03.2017.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

12. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

TRANSFERURI ÎN/DIN BAROUL TIMIȘ

13. Cerere de transfer din Baroul Caraș-Severin în Baroul Timiș, formulată de Doamna Av. Negru Deborah.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

14. Plângere formulată de petentul M.D. împotriva Doamnei Av. B.C.-D..

15. Plângere formulată de petentul R.C. împotriva Domnului Av. S.A.R..

16. Raport întocmit de consilierul raportor Av. Ciprian BARBUL privind cercetarea prealabilă disciplinară a Doamnei Av. C.B., având în vedere plângerea formulată de petenții B.C.V. și B.C.M..

DIVERSE

17. Indicatori financiari Baroul Timiș.

Ordinea de zi a fost întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 24.03.2017, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 58 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 51/1995 republicată.

Ordinea de zi se publică în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 24.03.2017, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită ordinea de zi se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.

 

DECAN,

Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 939