ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 28.11.2017, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 28.11.2017, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 14.11.2017.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere formulată de Doamna Av. Popa Alina Olimpia de reluare a activității profesionale, începând cu data de 01.12.2017.

3. Act adițional la contractul de colaborare încheiat între CA M.Ș. și Avocat S.B..

4. Cerere formulată de Domnul Avocat Vlad Liber prin care solicită transformarea SCA Liber și Asociații în CA Liber Vlad, cu sediul profesional în Timișoara, Piața Unirii nr. 5, jud. Timiș.

5. Adresă din partea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București prin care se aduce la cunoștință efectuarea urmăririi penale față de Domnul Avocat A.A.L., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 326 CP.

6. Cerere de încetare a calității de avocat, începând cu data de 01.01.2018, formulată de Doamna Avocat Boss Dagmar.

7. Cerere formulată de Domnul Avocat Colca Marcel de schimbare a sediului profesional, noua adresă fiind Timișoara, Piața I.I.C. Brătianu nr. 4, sc. B, ap. 1, jud. Timiș.

8. Cerere formulată de Doamna Avocat Scorobete Ancuța de schimbare a sediului profesional, noua adresă fiind Timișoara, Piața I.I.C. Brătianu nr. 4, sc. B, ap. 1, jud. Timiș.

9. Act adițional la contractul de colaborare încheiat între CA Dr. Adrian Fanu-Moca și Av. Grega Vasile Cristian.

10. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat începând cu data de 21.11.2017, formulată de Doamna Avocat Floarea Petrașcu, ca urmare a concediului de maternitate (creștere copil).

11. Cerere formulată de SCA Bejenaru & Partners - încetarea activității punctului de lucru din Timișoara, str. Victor Babeș birou 1, jud. Timiș, începând cu data de 01.04.2017.

12. Analiză situație asigurare asistență judiciară din oficiu dosar nr. 9751/325/2017 - Avocat Beca Simina, Avocat Popescu Iuliana Cătălina.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

13. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 14.11.2017 - 28.11.2017.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

14. Plângere formulată de petenții G.C.A. și G.C.I. împotriva Doamnei Avocat B.L.V..

TRANSFERURI ÎN/DIN BAROUL TIMIȘ

15. Cerere de transfer din Baroul București în Baroul Timiș formulată de Domnul Avocat Băeșu Mihai.

AVOCAȚI STAGIARI. DEPUNERE JURĂMÂNT

16. Avocat stagiar Sergiu-Ilie Căileanu - SCA Valentin și Asociații, îndrumător Avocat dr. Lucian Bojin.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

17. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DIVERSE

18. Adresă din partea numitului C.D.E. privind punerea în executare a Deciziei nr. 1/21.06.2017 (restituire parțial onorariu avocat C.S.).

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 26.11.2017, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 57 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 28.11.2017, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.

DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


| | Hits: 935