ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 29.01.2019, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 29.01.2019, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 15.01.2019.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Act de înființare CA Pătru Elena-Lorena, cu sediul profesional în Timișoara, Piața Țepeș Vodă nr. 1, ap. 5, jud. Timiș.

3. Contract de colaborare încheiat între CA L.N. și CA P.E.L..

4. Încetare contract de colaborare dintre CA C.S.A. și Avocat P.E.L..

5. Contract de colaborare încheiat între CA Clipa Cristian și Avocat stagiar Finta Paul.

6. Cerere de suspendare începând cu data de 26.01.2019, formulată de Domnul Avocat Hornea Marius Alin, ca urmare a intrării în concediu de paternitate. Continuare activitate până la data de 25.03.2019.

7. Cerere de schimbare a denumirii formei de exercitare a profesiei de avocat, formulată de Doamna Avocat Fogaș Carmen Adriana, ca urmare a schimbării numelui de familie în urma căsătoriei (din Ivan).

8. Cerere de suspendare, formulată de Doamna Avocat Fogaș Carmen Adriana, ca urmare a intrării în concediu de maternitate.

9. Cerere de suspendare, formulată de Doamna Avocat Angelescu Roxana Elena, ca urmare a intrării în concediu de maternitate, începând cu data de 17.01.2019.

10. Act adițional la contractul de colaborare încheiat între SCPA M. & A. și Avocat C.A.F..

11. Cerere de suspendare, formulată de Doamna Avocat Mititelu Oana, ca urmare a intrării în concediu de maternitate, începând cu data de 01.01.2019.

12. Act de înființare CA Armaș-Cioflec Cristina, cu sediul profesional în Timișoara, str. Constanța nr. 7, jud. Timiș.

13. Încetare colaborare între CA M.V.I. și Avocat A.C.C..

14. Act de înființare CA Cioran Mihaela Silvia, cu sediul profesional în Dumbrăvița, str. Iuvenția nr. 1, jud. Timiș.

15. Concediu odihnă Avocat Oana Halmaghi în perioada 23.01.2019 - 28.01.2019.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

16. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 15.01.2019 - 29.01.2019.

17. Informare privind participarea la Conferința de deschidere Proiect TAEJ - Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, organizată de CSM la data de 28.01.2019, în București.

18. Informare privind desfășurarea Ședinței Solemne a Consiliului Baroului Timiș din 25.01.2019. Decontare cheltuieli eveniment. Aprobare descărcare de răspundere.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

19. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

20. Plângere formulată de B.P. S.R.L. împotriva Domnului Avocat I.B..

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 27.01.2019, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 27.01.2019, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1133