ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 30.01.2017, ORA 13:00 (EXTRAS)

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 30.01.2017, ora 13:00:

 

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 11.01.2017.

 

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Act de înființare a CA Doboșan Clara-Patricia, cu sediul profesional în Timișoara, Bld. Cetății nr. 1/3, sc. A, ap. 16, jud. Timiș.

3. Contract de colaborare nr. 1/25.01.2017 încheiat între IUHASZ & LOGA SCPA și CA Doboșan Clara-Patricia.

4. Act adițional la Contractul de colaborare dintre IUHASZ & LOGA SCPA și Av. Doboșan Clara-Patricia.

5. Act de înființare CA Bălan Flavius Mihai, cu sediul profesional în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 11, et. 1, ap. 3, jud. Timiș.

6. Cerere formulată de Doamna Av. Simona GOLUB, prin care solicită înscrierea în Registrul avocaților care pot fi desemnați curatori speciali.

7. Cerere formulată de Doamna Av. Rodica SIMU de avizare a paginii web rodicasimu.wixsite.com/avocat-rodica-simu.

8. Act adițional la Statutul SCPA Telbisz & Asociații.

9. Convenție de conlucrare profesională între SCPA SPERIUSI-VLAD, SASU & ASOCIAȚII și CA Burdea Bogdan Aurelian.

10. Act adițional nr. 6 la Contractul de colaborare dintre SCPA BERCEA & ASOCIAȚII și Dl. Av. Maximilian-Andrei DRUȚĂ.

11. Act adițional nr. 7 la Contractul de colaborare dintre SCPA BERCEA & ASOCIAȚII și Dl. Av. Maximilian-Andrei DRUȚĂ.

12. Contract de colaborare dintre SCPA BERCEA & ASOCIAȚII și Dl. Av. Maximilian-Andrei DRUȚĂ.

13. Act adițional nr. 7 la Contractul de colaborare dintre SCPA BERCEA & ASOCIAȚII și Dna. Av. Ancuța-Casiana BALEA.

14. Act adițional nr. 8 la Contractul de colaborare dintre SCPA BERCEA & ASOCIAȚII și Dna. Av. Ancuța-Casiana BALEA.

15. Act adițional nr. 7 la Contractul de colaborare dintre SCPA BERCEA & ASOCIAȚII și Dl. Av. Dan-Adrian CĂRĂMIDARIU.

16. Cerere de închidere sediu secundar al SCPA Mihălcescu și Asociații din Dumbrăvița, str. Bega nr. 8, jud. Timiș.

17. Cerere de deschidere birou de lucru al SCA STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII, în Timișoara, 300030, Piața Victoriei nr. 1B, parter, ap. 8, jud. Timiș.

18. Cerere de ridicare a suspendării formulată de Doamna Av. C.Z.

19. Cerere de înființare CA Pătrașcu Ema Gina, cu sediul profesional în Timișoara, str. Simion Bărnuțiu bl. 54, sc. A, ap. 14, jud. Timiș.

20. Cerere de înființare CA Todorescu Mihai Cosmin, cu sediul profesional în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 18, ap. 3, jud. Timiș.

21. Cerere de înființare CA Goman Adam Ticu, cu sediul profesional în Timișoara, str. Mitropolit Varlaam nr. 20, sc. A, et. 3, ap. 12, jud. Timiș.

22. Cerere de înființare a CA Rohnean Dragoș Alexandru, cu sediul profesional în Timișoara, str. George Coșbuc nr. 1, jud. Timiș.

23. Adresă formulată de Domnul Av. Szepesy Lars Christian prin care aduce la cunoștință că se află în concediu de odihnă în perioada 20-30.01.2017.

24. Cerere de schimbare a numelui formulată de Doamna Av. Stehuța Floarea, noul nume de familie fiind PETRAȘCU, în urma căsătoriei.

25. Cerere de schimbare a numelui formulată de Doamna Av. Camelia ZANCU, noul nume de familie fiind VELEȘCU-ZANCU, în urma căsătoriei.

 

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

26. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș în perioada 11.01.2017 - 30.01.2017. Informare.

 

FORMARE PROFESIONALĂ AVOCAȚI STAGIARI. VALIDARE DOSAR ȘI DEPUNERE JURĂMÂNT DE INTRARE ÎN PROFESIE

27. Av. stagiar Teslovici Raluca-Adriana - avocat îndrumător Silvia CĂLINESCU.

28. Av. stagiar Dănilă Andrei Cristian - avocat îndrumător Mihaela-Anișoara ONIȚA-MÂRȘU.

29. Av. stagiar Vladarciuc Ecaterina - avocat îndrumător Anca SĂSĂRAN.

30. Av. stagiar Gruescu Mădălin Cătălin - SCPA VALENTIN & ASOCIAȚII, avocat îndrumător Lucian BOJIN.

31. Depunere jurământ de intrare în profesie de către Av. stagiar Teslovici Raluca-Adriana, Av. stagiar Dănilă Andrei Cristian, Av. stagiar Vladarciuc Ecaterina și Av. stagiar Gruescu Mădălin Cătălin.

 

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

32. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

 

PLÂNGERI DISCIPLINARE

33. Plângere formulată de petentul C.D. împotriva Domnului Av. D.L.. Este anexată dovada achitării taxei de 100 lei.

34. Plângere formulată de petenții B.C.V. și B.C.M. împotriva Doamnei Av. B.C.. Este anexată dovada achitării taxei de 100 lei.

35. Răspuns din partea petentei B.C.C. la adresa de plată a taxei de 300 lei aferentă plângerii formulată împotriva a trei avocați. Nu a făcut dovada achitării taxei.

 

DIVERSE

36. Adresă din partea UNBR privind contestația formulată de Doamna Av. Carmen NOVAC împotriva Hotărârii nr. 43/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

37. Contestație formulată de Doamna Av. Carmen NOVAC împotriva Hotărârii nr. 43/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

38. Cerere formulată de ACS FC JUVENTUS TIMIȘOARA de utilizare a terenului de fotbal de la Văliug în perioada 06.02.2017 - 10.02.2017, zilnic între orele 11:00-12:00 (antrenamente de fotbal, grupe de copii 8-9 ani din cadrul clubului sportiv).

39. Adresă din partea MAGISTER SPRL.

40. Raport privind activitatea de curatelă judiciară în cadrul Baroului Timiș, întocmit de Dl. Prodecan Av. Cristian BANDA și Dl. Consilier Av. Călin BOT.

41. Cerere formulată de Doamna Av. Rodica Simu prin care solicită publicarea prin e-mail a anunțului pentru colaborare profesională.

42. Aprobare finanțare echipa de fotbal a avocaților - Campionatul European de Fotbal al Avocaților, Maribor, Slovenia, 7-11 Iunie 2017.

43. Invitație din partea Colegiului de Avocați din Barcelona pentru data de 17.02.2017.

44. Comunicat UNBR privind desfășurarea ședinței Comisiei Permanente din data de 20.01.2017.

45. Solicitare din partea UNBR privind acordarea de asistență și reprezentare judiciară în fața Judecătoriei Sânnicolau Mare în dosar având ca obiect plângere împotriva soluției emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare (exercitarea fără drept a profesiei de avocat). A fost desemnat, cu acordul dumnealui, Domnul Consilier Av. Ionuț PAȘCA.

46. Comunicat UNBR privind întâlnirea cu reprezentanții Ministerului Justiției.

47. Comunicat UNBR privind respingerea de către CCR a excepției de neconstituționalitate a prevederilor legii de completare și modificare a Legii nr. 51/1995.

48. Aprobare achiziție legitimații format vechi.

49. Aprobare achiziție insigne pentru avocați.

50. Analiză Hotărâre din 11.11.2005 a Consiliului Baroului Timiș. Oportunitate și necesitate modificare hotărâre.

51. Adresă formulată de Doamna Av. Laura MARTONOSY. S-a emis răspuns de către Decanul Baroului Timiș.

52. Informare SAJ - Consilier Av. Ciprian BARBUL.

53. Întocmirea Proiectului de buget pe anul 2017.

54. Întocmirea Raportului Consiliului Baroului Timiș pe anul 2016 și întocmirea Raportului Decanului Baroului Timiș pe anul 2016.

55. Reglementare participare delegați la Congresul Avocaților 2017.

56. Alte probleme.

 

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 26.01.2017, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 58 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 26.01.2017, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.

 

DECAN,

Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 1237