ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 31.10.2017, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 31.10.2017, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 17.10.2017.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere de schimbare a sediului profesional formulată de Doamna Av. Talamugă Violeta, noua adresă fiind Bucovăț, nr. 583/B, jud. Timiș.

3. Cerere de schimbare a numelui de familie și a denumirii formei de exercitare a profesiei de avocat, formulată de Doamna Avocat Neag Silvia Lucia, ca urmare a schimbării numelui de familie prin căsătorie. Noua denumire a formei de exercitare a profesiei de avocat este Neag Silvia Lucia Cabinet de Avocat.

4. Cerere de schimbare a numelui de familie formulată de Domnul Avocat Faur Cristian (fost Bădescu Cristian), ca urmare a schimbării numelui de familie prin căsătorie.

5. Cerere de înscriere la examenul de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2017 și de acordare a dispensei, formulată de Domnul Avocat Bâte Nicolae Bogdan (avocat stagiar din 01.12.2015).

6. Cerere formulată de Doamna Avocat Oana Dănoiu și de Domnul Avocat Radu Simionovici, în numele Cabinetelor de Avocat Grupate Dănoiu Oana și Simionovici Radu, de avizare a conținutului website-ului www.danoiuoana.com.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

7. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 17.10.2017 - 31.10.2017. Informare.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

8. Plângere formulată de petentul P.V. împotriva Doamnei Avocat G.P.L..

AVOCAȚI STAGIARI. DEPUNERE JURĂMÂNT

9. Avocat Stagiar Man Lucia Teodora - Avocat îndrumător Maria Lavinia Tec.

10. Avocat Stagiar Talianu Ștefana Bianca - Avocat îndrumător Săsăran Anca.

11. Avocat Stagiar Rada Maria Cristiana - Avocat îndrumător Adrian Popeți.

12. Avocat Stagiar Zsifkov Cristian - Avocat îndrumător Carmen Novac.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

13. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DIVERSE

14. Solicitare din partea ANAF privind comunicarea veniturilor Domnului Av. V.A.B. în perioada 2013 - 2016.

15. Avocat Stagiar Titirez Octavian - Avocat îndrumător Bot Călin.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 29.10.2017, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 57 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 29.10.2017, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Vizualizări: 1796