RECONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A MEMBRILOR BAROULUI TIMIS SI AI CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR FILIALA TIMIS

In temeiul prevederilor art. 53 alin. 1 si 2 din Legea nr. 51/1995 republicata,

Consiliul Baroului Timis

reconvoaca

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A MEMBRILOR BAROUL TIMIS SI AI CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCATILOR FILIALA TIMIS.

Sedinta va avea loc in data de 7 martie 2016, ora 15:00, la sediul Baroului Timis din Timisoara, str. Lucian Blaga, nr. 2, et. 2.

Adunarea Generala este legal constituita cu participarea  cel putin a unei treimi din numarul total al membrilor sai.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Informare privind activitatea Consiliului Baroului Timis si, respectiv, a Consiliului Filialei Timis a CAA, in anul 2015.

2. Situatia financiara a Baroului Timis si a CAA Filiala Timis in anul 2015.

3. Proiectul de buget pentru anul 2016.

4. Discutii pe marginea materialelor prezentate.

5. Descarcarea de gestiune a Consiliului Baroului Timis si a Consiliului Filialei Timis a CAA pentru anul 2015.

6. Aprobarea proiectului de buget al Baroului Timis si al Filialei Timis a CAA pentru anul 2016.

7. Alegerea delegatilor Baroului Timis la Congresul Avocatilor din luna martie 2016.

 

      La aceasta Adunare Generala, avocatii definitivi pot reprezenta pe baza procurilor pe colegii care nu sunt in masura sa participe la lucrarile Adunarii Generale

Documente atașate

| | Hits: 1269