ZIUA EUROPEANĂ A AVOCAȚILOR, EDIȚIA A 4 - A, 25 OCTOMBRIE 2017. Broșura editată de Baroul Timiș cu titlul "Avocații în evoluție. În ce fel poate transformarea digitală să îmbunătățească relația dintre cetățean și avocat"

Anul acesta, la data de 25 Octombrie 2017, sărbătorim Ziua Europeană a Avocaților, ajunsă la a 4 - a ediție. Ziua Europeană a Avocaților sărbătorește statul de drept, rolul intrinsec al profesiei de avocat în propria apărare, precum și valorile comune ale avocaților și contribuția la sistemul judiciar.

Prima ediție a avut loc la data de 10 Decembrie 2014, cu tema Confidențialitatea Avocat-Client, a doua ediție la data de 10 Decembrie 2015, cu tema Libertatea de Exprimare, în timp ce cea de-a treia ediție a avut loc la data de 10 decembrie 2016, cu tema Accesul la Justiție și rolului acesteia ca misiune centrală a profesiei.

Tema aleasă pentru acest an este „Avocații și evoluția digitală: în ce fel poate transformarea digitală să îmbunătățească relația dintre cetățean și avocat”, alegerea fiind justificată de apariția unor noi realități, cum sunt inteligența artificială, algoritmii, învățarea mecanică și interacțiunea om-mașină, cu care avocații se confruntă sau trebuie să se confrunte în activitatea profesională. Cum activitatea profesională a avocatului trebuie analizată dintr-o triplă perspectivă, respectiv relația avocat - client, avocat - organ judiciar/instanță de judecată și, nu în ultimul rând, avocat - avocat, tema aleasă pentru acest an suscită un deosebit interes.

Acestea sunt câteva dintre argumentele pentru care Consiliul Baroului Timiș, având în vedere Manualul Zilei Europene a Avocaților 2017 elaborat de Consiliul Barourilor Europene, precum și îndemnul Uniunii Naționale a Barourilor din România, care ne-a pus la dispoziție traducerea în limba română a Manualului, a aprobat în ședința din data de 3 Octombrie 2017 realizarea broșurii Baroul Timiș. Avocații în e-voluție. În ce fel poate transformarea digitală să îmbunătățească relația dintre cetățean și avocat (disponibilă în linkul de mai jos), dedicată Zilei Europene a Avocaților 2017, avocaților din cadrul Baroului Timiș, avocaților din cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din România, avocaților europeni, organelor de conducere a profesiei și, nu în ultimul rând justițiabililor și organelor judiciare/instanțelor de judecată. Broșura se dorește a fi rezultatul viziunii avocaților din Baroul Timiș asupra temei propuse, mulțumind pe această cale colegilor care au înțeles să își dedice din timpul lor, realizării fiecărui material în parte. Responsabilitatea pentru conținutul materialelor publicate revine exclusiv autorilor, Baroul Timiș neasumându-și nici un fel de răspundere în acest sens.

La mulți ani Avocaților Europeni!

DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

https://www.yumpu.com/ro/embed/view/H72yM61RAxJtUjf0

| | Hits: 861