"AVOCATUL ESTE PARTENERUL INDISPENSABIL AL JUSTIȚIEI
ȘI ESTE OCROTIT DE LEGE."

Despre noi

Baroul Timiș este membru de drept al Uniunii Naționale a Barourilor din România (art. 59 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată și art. 5 alin. 2 din Statutul Profesiei de Avocat), numărând peste 850 de membri activi. Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonome, în condiţiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată și modificată și, respectiv, ale Statutului Profesiei de Avocat. Profesia de avocat se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România. În exercitarea profesiei avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei şi codului deontologic. Avocatul promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale omului. Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul.

Citeste mai mult

 
 

Istoric

Ziua Baroului Timiș se sărbătorește în fiecare an, la 25 Ianuarie. La data de 25 ianuarie 1875 s-au pus bazele primei Camere a Avocaților din teritoriul care la acel moment aparținea statului ungar. La data de 7 februarie 1921, Camera Avocaţilor Timişoara s-a transformat în Barou. În anul 1926 are loc la Timişoara primul Congres al Avocaţilor organizat în Banat, la care au participat reprezentanții tuturor Barourilor din țară și Ministrul Justiției din acele timpuri. Între anii 1930 și 1948 se înfiinţează Asociaţia Avocaţilor Români Creştini, care va avea un rol determinant în păstrarea unui echilibru între avocaţii români şi de alte naţionalităţi. Între anii 1954 - 1989, profesia de avocat își pierde complet independența. După 1989, membrii Baroului Timiş, alături de ceilalţi avocaţi din ţară hotărăsc ieşirea de sub tutela Ministerului Justiţiei și revenirea la formele tradiţionale de exercitare a profesiei, prin înfiinţarea Baroului Timiș.

Citeste mai mult