ADUNAREA GENERALĂ A AVOCAȚILOR DIN BAROUL TIMIȘ. ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI TIMIȘ A CAA: PROCURĂ DE REPREZENTARE

Publicăm modelul procurii de reprezentare în cadrul Adunăriii Generale a Avocaților din Baroul Timiș și, respectiv, în cadrul Adunării Generale a membrilor Filialei Timiș a CAA din data de 09.03.2020 (10.03.2020, în cazul în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal).

Atât la prima, cât și la a doua convocare, membrii Baroului Timiș și ai Filialei Timiș a CAA, participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant, mandatând un alt avocat, cu condiția ca acesta să fie membru al Baroului Timiș.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Documente atașate

| | Hits: 791