ADUNAREA GENERALĂ A AVOCAȚILOR DIN BAROUL TIMIȘ. ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI TIMIȘ A CAA: PROCURĂ DE REPREZENTARE

Publicăm modelul procurii de reprezentare în cadrul Adunăriii Generale a Avocaților din Baroul Timiș și, respectiv, în cadrul Adunării Generale a membrilor Filialei Timiș a CAA din data de 09.03.2020 (10.03.2020, în cazul în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal).

Atât la prima, cât și la a doua convocare, membrii Baroului Timiș și ai Filialei Timiș a CAA, participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant, mandatând un alt avocat, cu condiția ca acesta să fie membru al Baroului Timiș.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Documente atașate

Vizualizări: 1137