ADUNAREA GENERALĂ A AVOCAȚILOR DIN BAROUL TIMIȘ: PUBLICARE MATERIALE ORDINE DE ZI

Vă informăm că pe platforma internă dedicată exclusiv membrilor Baroului Timiș au fost publicate Raportul Consiliului Baroului Timiș pe anul 2019 și, respectiv, Raportul Decanului Baroului Timiș pe anul 2019, materiale care se vor discuta și vota în Ședința Adunării Generale a Avocaților din Baroul Timiș din data de 09.03.2020 (10.03.2020, în cazul în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal).


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 964